...

Nowe polecenia wojewody lubelskiego

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 7 kwietnia, 2020

Obowiązkowy triaż na izbach przyjęć oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych nakazał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Niezakaźne szpitale z naszego regionu mają też obowiązkowo sprawdzać temperaturę pracowników przed ich wejściem do pracy. Nakaz wojewody lubelskiego dotyczy zorganizowania pracy izb przyjęć oraz SOR-ów w sposób umożliwiający bezpieczną separację pacjentów z podejrzeniem koronawirusa od innych osób.

       Obowiązkowy triaż na izbach przyjęć oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych nakazał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Niezakaźne szpitale z naszego regionu mają też obowiązkowo sprawdzać temperaturę pracowników przed ich wejściem do pracy. Nakaz wojewody lubelskiego dotyczy zorganizowania pracy izb przyjęć oraz SOR-ów w sposób umożliwiający bezpieczną separację pacjentów z podejrzeniem koronawirusa od innych osób.

– Nie chcemy, by dochodziło do kolejnych wyłączeń oddziałów, a nawet całych szpitali – mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka: – Przykładem z województwa lubelskiego jest szpital w Dęblinie, gdzie przez kilka dni przebywał pacjent z wynikiem pozytywnym. Chodzi o uniknięcie tego typu sytuacji, ponieważ one na dłuższy okres wyłączają zarówno sam szpital bądź poszczególne jego fragmenty. Ale wyłączają też pracy personel, który tak jest teraz niezbędny do zapewnienia stabilnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców naszego województwa.

– Szczególnie ważne jest prawidłowe przeprowadzenie triażu, żebyśmy rozdzielili ścieżki pacjentów o różnym stopniu zagrożenia ewentualnym zakażeniem – dodaje wojewoda: – Chodzi o wyodrębnienie tzw. pacjentów „czystych”, czyli takich, co do których nie ma wątpliwości czy jest podejrzenie, czy też nie. Wtedy taka osoba może spokojnie trafiać na teren szpitala. Natomiast wobec grupy pacjentów, którzy mogą być osobami podejrzanymi, ale bez objawów, jest inna ścieżka. A kolejna, jeżeli jest podejrzenie zakażenia i jeżeli widoczne są istotne objawy. Sposób postępowania z tego typu pacjentami powinien być zróżnicowany.

W związku z poleceniem wojewody, wydzieloną izbę przyjęć przygotowuje Szpital Neuropsychiatryczny  im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Już wcześniej placówka została zobowiązana do stworzenia oddziału chorób zakaźnych dla osób psychicznie chorych z podejrzeniem korona wirusa.

– Oddział będzie uruchomiony w środę (08.04) – mówi dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Piotr Dreher: – W tym momencie zgrywamy kadrę, bo oddział został już dostosowany. Stoi przed nim mobilna izba chorób zakaźnych, czyli namiot. Tam będzie robiony ten wstępny triaż. Pacjent idzie na izbę do triażu i potem jest decyzja czy idzie na oddział ogólnej psychiatrii, czy na oddział dedykowany dla pacjenta z podejrzeniem zakażenia, czy może idzie do innego jednoimiennego szpitala.

– W przypadku szpitala, który ma oddział ratunkowy, tak jak Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, nie będzie wielkich zmian – mówi rzeczniczka SPSK4 Marta Podgórska: – Od początku tego stanu podwyższonej gotowości do udzielenia świadczeń w warunkach zagrożenia epidemicznego wprowadzaliśmy ankiety pacjentów zgłaszających się do szpitala. Triaż też stosujemy. Przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stoi namiot, w którym przeprowadzana jest wstępny triaż pacjentów pod kątem ewentualnego występowania podejrzenia zakażenia korona wirusem. W związku z tym nie musimy podejmować żadnych działań przystosowujących się. Możemy tylko przyjrzeć się ankiecie, która jest załącznikiem do polecenia wojewody i naszej autorskiej ankiecie pod kątem pewnej ewentualnej modyfikacji. Widzimy bowiem, że pojawił się jeszcze element skierowania do izolatorium i w tym kierunku będziemy czynić działania.

Triaż obowiązuje już w SOR-ach podległych marszałkowi województwa oraz w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W ciągu 2 dni zostanie wprowadzony na izbach przyjęć.

– SOR przy szpitalu Stefana Kardynała Wyszyńskiego triaż wprowadzi także wobec karetek – mówi dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Piotr Matej: – W zależności od zebranego wywiadu i oceny stanu klinicznego przez personel medyczny, pacjenci kierowani są do oddziału – w tym przypadku budynku obserwacyjnego. W przypadku potwierdzenia lub zaprzeczenia wyników badań, kierowani są odpowiednio albo do leczenia szpitalnego, albo na oddział zakaźny innego szpitala, w którym funkcjonują oddziały zakaźne. Taka sama sytuacja dotyczy szpitala Jana Pawła II w Chełmie czy Białej Podlaskiej.

Polecenie wojewody lubelskiego podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Nakaz wojewody dotyczy 33 jednostek, 18 z nich podlega samorządom województwa.

Szpitale, które już wcześniej wprowadziły procedurę triażu, mają obowiązek dostosować zasady do reguł postępowania opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

fot./ źródło : Radio Lublin