...

Nowy kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 9 września, 2021

17 sierpnia Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ogłosiło nabór na stanowisko kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 3 września ukazała się informacja z wynikami naboru – nowym kierownikiem została emerytowana, lecz wciąż aktywna zawodowo, nauczycielka, Marta Marchewka – Skurzak, zamieszkała w Goraju. –Kandydatka do zatrudnienia spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała pozytywny wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Posiadane doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna umożliwiają sprawne wykonywanie zadań na aplikowanym stanowisku – oświadczył Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

nowy kierownik oswiaty 1
Od kandydatów na to stanowisko wymagano m. in. minimum 5 lat stażu pracy (w tym minimum 3 lata w jednostce systemu oświaty, organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze, organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze edukacyjno – oświatowym). Wymaganiami dodatkowymi były m. in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą i przejawianie inicjatywy w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy.

Wybrana kandydatka ma doświadczenie w pracy w systemie oświaty. Jej doświadczenie zawodowe to ponad 30 lat pracy w szkole podstawowej i gimnazjum. Ukończyła Policealną Szkołę Wychowania Przedszkolnego oraz Wyższe Studia Magisterskie i Studia Podyplomowe o kierunku polonistycznym na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przebyła liczne kursy i warsztaty, m. in. z zakresu szkolnictwa. Nowa kierownik może również pochwalić się licznymi nagrodami, jak Nagrody Kuratora i Wojewody Lubelskiego oraz udziałem w licznych aktywnościach dodatkowych. Ma także doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz prowadzeniu szkoleń.

nowy kierownik oswiaty 2
– Chciałabym też zaznaczyć, że rozumiem potrzeby oświaty związane z dynamicznymi przemianami cywilizacyjnymi, które stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania – twierdzi Marta Marchewka – Skurzak. Jak dodaje, rynek pracy wciąż się zmienia, a to z kolei wiąże się z koniecznością wyposażenia młodzieży w odpowiednie kompetencje. -Szkoły powinny przygotowywać młodego człowieka do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie – podkreśla.

Do zadań kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju należy kierowanie Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zgodnie z zaleceniami starosty i zadaniami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi dla których powiat biłgorajski jest organem prowadzącym, tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, prowadzenie spraw związanych z powiatowymi instytucjami kultury i podejmowanie działań wspierających i promujących turystykę w powiecie biłgorajskim.

nowy kierownik oswiaty 3
Jednocześnie pracę na stanowisku zakończył Jan Koman, który przeszedł na emeryturę. Funkcję kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju pełnił od 2008 roku, przy czym jego rola w Wydziale jest znacznie większa gdyż pracował w nim od 1 kwietnia 1999 roku.

Nowej kierownik życzymy powodzenia i wytrwałości oraz wielu sukcesów w pracy, a Janowi Komanowi dużo odpoczynku i spokoju na emeryturze. -Z okazji przejścia na emeryturę składam najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, za zaangażowanie i serce. Dziękuję za pełen profesjonalizm, poświęcenie, oddanie i lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz powiatu biłgorajskiego. Chcę zapewnić także, że zawsze będzie Pan u nas mile widziany. Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostaję z wyrazami szacunku i uznania – mówił straosta Szarlip.