...

Rolnictwo

(stan na 2009r.)

Powiat Biłgorajski leży na pograniczu trzech jednostek fizjograficznych charakteryzujących się różnorodnością krajobrazu i podłoża, co wpływa na wyraźne zróżnicowanie gleb pod względem ich typów i jakości.

Od północy powiat obejmuje Wyżyna Lubelska (gm. Turobin powyżej doliny Poru). Południowa krawędź Wyżyny Lubelskiej łączy się w okolicach Frampola z podnóżem Roztocza, które obejmuje południową część gm. Turobin, całą gm. Goraj, część gm. Frampol, Tereszpol i Józefów. Południowe gminy powiatu: Biłgoraj, Aleksandrów, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Księżpol, Biszcza, Potok Górny, część Frampola, Tereszpola i część Józefowa leżą w obrębie Kotliny Sandomierskiej.

Wśród typów gleb występujących na Wyżynie Lubelskiej należy wymienić przede wszystkim gleby brunatne zajmujące stosunkowo dużą powierzchnię. Teren ten charakteryzuje się dużym skoncentrowaniem gleb dobrych (klasa III).

W części roztoczańskiej powiatu największą powierzchnię zajmują gleby brunatne i bielicowe wytworzone z lessów (klasa III), zwłaszcza w gminach Turobin, Goraj i Frampol, które są dość żyzne i posiadają dobre właściwości wodne  i powietrzne. Jednak powierzchnia tych gleb położona jest w obrębie obszarów bogato urzeźbionych i stale się kurczy w wyniku działania intensywnej erozj i denudacji, prowadzącej do degradacji tych gleb i spadku ich wartości produkcyjnej dla rolnictwa.

Charakterystyczne dla obszarów położonych w obrębie Kotliny Sandomierskiej są gleby słabsze (kl. IV – VI). Głównie to gleby bielicowe wytworzone na piaskach i glinach, które są mniej żyzne od występujących na Roztoczu gleb bielicowych wytworzonych na lessach. Obok nich na dużych obszarach występują gleby brunatne właściwe, oraz gleby brunatne wytworzone na piaskach i glinach o dość niskich wartościach produkcyjnych.

 

całość opracowania do pobrania w formacie pdf – rolnictwo.pdf