...

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 grudnia, 2022

W dniu 22 grudnia br., zgodnie z zapowiedzią pana starosty Andrzeja Szarlipa, wypowiedzianą podczas grudniowej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 20 grudnia br., ogłoszony został przetarg na roboty budowlane zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”.

Budowa Muzeum Partyzantów Polskich „Osuchy 44” upamiętni partyzantów i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Muzeum będzie pierwszym w Polsce muzeum narracyjnym, którego tematyką przewodnią jest życie i walka partyzantów. Miejsce i nazwa muzeum stanowią niestandardowy unikalny w skali województwa i kraju produkt turystyczny, który zwiększy potencjał rozwojowy gminy.

muzezum osuchy
Wybór miejscowości Osuchy w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim na siedzibę muzeum związany jest z lokalizacją największego cmentarza partyzanckiego będącego tragicznym śladem jednej z największych bitew partyzanckich – Bitwy pod Osuchami. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na wysokim poziomie technologicznym i ekspozycyjnym. Już sam narracyjny charakter muzeum nawiązujący w sposobie prezentacji treści do Muzeum Powstania Warszawskiego będzie atrakcyjny dla współczesnego turysty i ucznia. W efekcie poprzez generowanie wyjątkowych emocji muzeum będzie rozpoznawalne i uzyska pozytywny rozgłos.

Muzeum powstanie na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej granicząc terytorialnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w powiecie biłgorajskim i działalność muzeum w połączeniu z atrakcyjnością turystyczną Roztocza i szklaków turystycznych wzmocni potencjał powiatu. Powiat dysponuje gotową pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Zaprojektowano 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni około 925 m2 w tym pow. ekspozycyjna 580 m2. Muzeum powstanie na 0,77 ha działce tuż przy drodze wojewódzkiej 849 w Osuchach. Obiekt wraz z jego otoczeniem spełni wymogi dostępności.

Inwestycja obejmuje w szczególności:
– przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej, budowę nowego pawilonu i połączenie obu budynków i uzyskanie w efekcie przestrzeni ekspozycyjnych i konferencyjnych, biurowych, magazynu, biblioteki, recepcji z holem wejściowym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne
– elementy zagospodarowania terenu m.in. ogrodzenie, zjazd, zatoka autobusowa, nawierzchnie utwardzone przed budynkiem, parkingi
– instalacje i urządzenia m.in.: zaopatrzenia w ciepło (pompy ciepła), techniki wentylacyjnej i klimatyzacji, elektroenergetyczne w tym OZE, teletechniczne i informatyczne, sanitarne i wodno-kanalizacyjne
– niezbędne dostosowania w tym urządzenia, wyposażenie rozwiązania techniczne specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania.

Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 12 stycznia 2023 roku, do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 12 stycznia 2023 roku, o godzinie 11:30. Termin związania ofertą do 10 lutego 2023 roku.

Szczegółowe infomacje znajda Państwo pod linkiem https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&p1=szczegoly&p2=83432