...

Ostatnia taka akademia

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 27 czerwca, 2016

poz obsz4Ostatnia akademia zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – pod kierownictwem Barbary Obszańskiej odbyła się w piątek 24 czerwca. Pani Dyrektor po 43 latach pracy odchodzi na emeryturę. Żegnali ją uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy z innych szkół oraz władze samorządu powiatowego.

Podsumowania pracy zawodowej Dyrektor Obszańskiej dokonał Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, który na wstępie zaznaczył, że była to jej własna decyzja:

– Całe swoje zawodowe życie poświęciła tej szkole, pracowała jako nauczyciel, potem jako zastępca i ostatnie 24 lata pracowała jako dyrektor. Zawsze dokładała ogromnych starań, żeby ta szkoła rozwijała się jak najlepiej. W każdej z naszych rozmów widać było jej troskę o szkołę. To widać, bo przez te lata szkoła bardzo się zmieniła, nie tylko w wyglądzie budynków, ale i w ofercie edukacyjnej. Trudno wymienić dziś wszystkie osiągnięcia – podkreślał – Pani dyrektor serdeczne dziękuję za tę ogromną pracę, wysiłek i postawę godną naśladowania. Dziękuję za wzorową współpracę ze Starostwem Powiatowym. Była ona zawsze na najwyższym poziomie – zaznaczył Starosta, wręczając jej Nagrodę Starosty oraz dodając, że wystąpił z wnioskiem o Nagrodę Kuratora.

 

poz obsz3

 

Podziękowania były też od nauczycieli, rodziców oraz młodzieży szkolnej. W imieniu kolegów dyrektorów z innych szkół podległych powiatowi wystąpił Jan Koman Kierownik Wydziału Edukacji.

– Dziękuję za przyjaźń, życzliwość, za kompetencje, za dobrą współpracę. Życzę dużo zdrowia, dobrego, satysfakcjonującego czasu spędzonego na emeryturze – mówił kierownik.

Pani dyrektor z wyraźnym wzruszeniem przyjmowała kwiaty i życzenia. Szkołą kierować będzie do końca sierpnia br.

Przypomnijmy: pracę zawodową rozpoczynała w Zespole Szkół Zawodowych w 1973r. Pozostała wierna tej szkole na całe zawodowe życie. Do roku 1982 pracowała jako nauczyciel języka rosyjskiego. Przez 10 lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.

 

poz obsz1

 

Od 1 września 1992r. Kurator Oświaty powierzył jej zadanie kierowania szkołą. Praca kierownicza była bardzo wysoko oceniana i z tej racji Zarząd Powiatu powierzał jej zadanie kierowania szkołą na kolejne okresy. Barbara Obszańska była Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przez 24 lata. Łącznie przepracowała w tej szkole 43 lata. Odchodzi na zasłużoną emeryturę z własnego wyboru. Wysoka ocena jej pracy znajdowała swoje potwierdzenie w postaci nagród i wyróżnień. Do takich należą:

– Brązowy Krzyż Zasługi – 2005r.

– Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 2008r.,

– Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2010r.,

– Medal Złoty za Długoletnia Służbę – 2013r.,

– Nagrody Kuratora Oświaty 1998r., 2012r.,

– Nagrody Starosty 2006r., 2009r., 2010r., 2011r., 2013r., 2014r.

 

poz obsz5

 

Organem wnioskującym o w/w nagrody i odznaczenia bądź je przyznającym był Starosta Biłgorajski. Świadczy to o znakomitym wywiązywaniu się Pani Dyrektor z powierzonych obowiązków i bardzo dobrej współpracy z organem prowadzącym.

Do niewątpliwych zasług Dyrektor Obszańskiej zaliczyć należy:

– Utworzenie w szkole nowych kierunków kształcenia atrakcyjnych dla uczniów i zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy.

– Doprowadzenie do sukcesów uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

– Skuteczne pozyskiwanie funduszy na modernizację i rozwój bazy szkolnej, dzięki czemu stan i wygląd budynków szkolnych, pracowni przedmiotowych, wyposażenia w pomoce naukowe i sprzęt, a także otoczenia zmienił się w sposób zdecydowany. W bardzo krótkim czasie rozpocznie się także budowa szkolnego boiska.

– Zorganizowanie zespołu nauczycielskiego skutecznie starającego się o środki finansowe z Unii Europejskiej, co pozwoliło na wzbogacenie oferty szkoły o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży, a także na rozwój bazy dydaktycznej szkoły (opracowano i zrealizowano 5 projektów na kwotę 2,5 mln).

– Rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, dzięki czemu szkoła daje szanse wszystkim uczniom na odniesienie sukcesu.

 

poz obsz2