...

Otwarty konkurs ofert

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 16 listopada, 2021

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, typu interwencyjnego oraz typu specjalistyczno – terapeutycznego  wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01 stycznia 2022 roku, do 31 grudnia 2024 roku.

 Szczegółowe informacje pod adresem https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=536&p1=szczegoly&p2=77723