...

Pieniądze dla naszych szkół. Środki przyznane w ramach „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 7 lipca, 2023

Szkoły z województwa lubelskiego z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, mogły otrzymać dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Wsparcie trafiło dziś do dwóch szkół z terenu powiatu biłgorajskiego. To 50 tys. zł dla I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju i 75 tys. zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Zamoyskiego w Bukowinie w gminie Biszcza.

Jak wynika z informacji WFOŚiGW w Lublinie, projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Organizatorem Konkursu Wojewódzkiego pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a w konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu Lubelszczyzny.

Nagrodą w Konkursie jest utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sal edukacyjnych przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł energii, wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do przedstawienia kreatywnych działań podejmowanych w szkole na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz scenariusza wykorzystania planowanych do utworzenia w ramach konkursu ekopracowni/sal edukacyjnych: przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł energii wraz z opisem zasięgu społecznego podejmowanych działań.
Dziś dyrektorzy szkół i uczniowie wraz ze starostą biłgorajskim Andrzejem Szarlipem odebrali czeki na dofinansowanie.

W wydarzeniu uczestniczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz poseł Beata Strzałka i wicemarszałek Michał Mulawa.