...

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 18.09.2020r. – 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

200 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

200 000,00 zl

Cel projektu: Wypracowanie rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: koordynator-pracownik administracyjny szkoły, terapeuci i psycholog- nauczyciele szkoły, pomoc terapeutom- 2 osoby niebędące pracownikami szkoły, księgowa – pracownik PCUW.

Opracował: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju (ZSS)