...

PODSUMOWANIE AKCJI DOKARMIANIA PTAKÓW. PRACOWNICY STAROSTWA SPOTYKALI SIĘ Z UCZNIAMI

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 1 marca, 2023

Podsumowanie akcji dokarmiania ptaków zimą przeprowadzanej każdego roku w okresie jesienno – zimowym przez pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w palcówkach oświatowych na terenie powiatu biłgorajskiego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

Akcja edukacyjna pod nazwą „Zimą pamiętamy o ptakach” przeprowadzana jest każdego roku w okresie jesienno – zimowym przez pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w palcówkach oświatowych na terenie powiatu biłgorajskiego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Biłgorajskiego.

Celem Akcji jest ochrona ptaków zimujących w Polsce poprzez propagowanie prawidłowych zasad zimowego dokarmiania ptaków, wykładanie karmy dla ptaków w okresach mrozu i zalegania pokrywy śnieżnej, naukę obserwacji i rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce, kształtowanie aktywnej, świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody.

Podczas pogadanek w przedszkolach i szkołach podstawowych, pracownicy ds. leśnictwa przedstawiają kulisy pracy na rzecz ochrony przyrody w nadzorowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz opowiadają o ciekawostkach przyrodniczych jakie napotkali podczas wykonywanej pracy.

Ponadto w ramach prelekcji przeprowadzane są konkursy, w których nagrodami są upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. W ramach Akcji pracownicy Starostwa przekazują zakupioną karmę dla ptaków. Dla najmłodszych przekazywane są kolorowanki z różnymi gatunkami ptaków.

Od listopada 2022 r. do końca lutego 2023 roku pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa przeprowadzili w 23 placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) na terenie powiatu biłgorajskiego akcję edukacyjną, w większości połączoną z pogadankami, dotyczącą dokarmiania ptaków dziko żyjących oraz przekazali zakupioną karmę dla ptaków.