...

Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata – Polska 2019

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 31 października, 2019

certyfikat uczestnictwa     W tym roku pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” przebiegała akcja Sprzątanie Świata – Polska 2019. Celem tegorocznej edycji było podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

     W ramach prowadzonej Akcji, w szkołach odbywały się pogadanki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej. Uczniowie zapoznawali się z celowością segregacji zbieranych odpadów a następnie z potrzebą ich odpowiedniego zagospodarowania. 

     Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, w ramach akcji zaopatrzyło chętne szkoły i gminy w worki na śmieci zmieszane, worki do segregacji odpadów oraz rękawice ochronne. Jak corocznie Akcja organizowana była przy współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej S.A. w Biłgoraju. Finał Akcji odbył się w dniach 20-22 września 2019 r.

    W przeprowadzonej na terenie Powiatu Biłgorajskiego Akcji wzięło udział 3782 uczestników. Byli to głównie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, wspierani przez nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli gmin, pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tut. Starostwa.
Z bezpłatnych materiałów oferowanych przez Starostwo Powiatowe
w Biłgoraju skorzystały następujące podmioty:

1. 10 gmin (materiały zostały przekazane szkołom podstawowym z terenu poszczególnych gmin) w tym:Gmina Biszcza, Gmina Frampol,  Gmina Goraj, Gmina Józefów, Gmina Księżpol, Gmina Łukowa, Gmina Obsza, Gmina Potok Górny, Gmina Tarnogród, Gmina Tereszpol. 
2. Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Biłgoraju;
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju,
4. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
5. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
6. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
7. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju

      Uprzątnięty teren to głównie lasy, parkingi leśne, rowy przydrożne, okolice rzek, tereny wokół szkół, przystanki autobusowe, osiedla mieszkaniowe, ogródki działkowe, okolice zbiorników wodnych itp.

     Do Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wpłynęły sprawozdania ze wszystkich placówek korzystających ze wsparcia tutejszego Starostwa przy przeprowadzaniu tegorocznej Akcji. Na podstawie sprawozdań, przeprowadzono powyższą analizę.