...

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – 12. Gegenbesuch: Nostalgie-Trip ins Land der tausend Seen

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 12.10.2019r. – 19.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 991,13 zł

Wartość wkładu własnego

2 251,13 zł

Wartość dofinansowania

18 740,00 zł

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych, kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku oraz rozwijanie umiejętności językowych poprzez zbliżenie i integrację młodzieży z Polski i Niemiec. Ważne jest wzbogacanie programu doświadczeniami poprzednich projektów, przy wsparciu różnych podmiotów, instytucji oraz rodziców.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnpkształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: W wymianie wzięło udział 52 uczniów, w tym 27 z I LO im. ONZ w Biłgoraju. Wymiana szkolna daje możliwość poznania rówieśników z drugiego kraju, ich sposobu życia, myślenia, uczenia się, spędzania wolnego czasu. Dla wielu uczniów jest okazją do zastosowania w praktyce języka obcego, który poznają w szkole, dla innych – praktyczną lekcją historii i geografii. Udział w wymianie podnosi motywację uczestników do nauki przedmiotu i jest inspiracją do rozwijania swoich umiejętności językowych. Realizacja projektu promuje pozytywny wizerunek szkoły, miasta, powiatu i kraju.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Koordynator: Grzegorz Bryła, zespół wspierający: Maria Kanty, Robert Grabias, Dorota Marczak.

Opracował: I Liceum Ogólnpkształcące im. ONZ w Biłgoraju