...

Pomoc na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku trąby powietrznej

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 25 maja, 2021

Rada Powiatu w Biłgoraju, podjęła na majowej sesji uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tereszpol, z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku trąby powietrznej. Do poszkodowanych mieszkańców ze środków powiatu, a za pośrednictwem Urzędu Gminy Tereszpol trafi 30 tys. zł, które wesprą ich w odbudowie zniszczony lub uszkodzonych budynków.

-W związku z przejściem w dniu 2 maja 2021 roku, nad miejscowością Tereszpol Zaorenda nawałnicy, której towarzyszyła trąbą powietrzna niszcząca zabudowania gospodarcze, budynki mieszkalne, maszyny rolnicze i inne rodzaje infrastruktury na znacznym obszarze gminy Tereszpol, gmina zwróciły się z apelem o udzielenie pomocy w usuwaniu skutków nawałnicy o znamionach klęski żywiołowej. Największe straty materialne poniosły gospodarstwa rolne położone na terenie miejscowości Tereszpol Zaorenda, gdzie należy przeznaczyć na odbudowanie budynków gospodarczych, wymianę i zabezpieczenie dachów oraz usunięcia innych zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy znaczne nakłady finansowe przekraczające możliwości poszczególnych gospodarstw. Biorąc powyższym pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, która została przyjęta przez radnych jednogłośnie.