...

Ponad 1 156 000 zł dla DPS z powiatu biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 24 sierpnia, 2020
Dzięki unijnemu dofinansowaniu  Domom Pomocy Społecznej z powiatu biłgorajskiego zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej ”. Całkowita wartość wsparcia dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju i DPS w Teodorówce wzniesie blisko 1.156.86,34 zł .  W podpisaniu umów na realizację grantów uczestniczyli Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Wicestarosta Tomasz Rogala
 
 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu  Domom Pomocy Społecznej z powiatu biłgorajskiego zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej ”. Całkowita wartość wsparcia dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju i DPS w Teodorówce wzniesie blisko 1.156.86,34 zł .  W podpisaniu umów na realizację grantów uczestniczyli Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Wicestarosta Tomasz Rogala
 
Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty zostaną wypłacone za okres 3 miesięcy (od lipca do września 2020 roku) i mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
 
-Środki mogą być przeznaczone także na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki czy zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami na okres maksymalnie 3 miesięcy. Stąd to wsparcie wydaje się tym bardziej potrzebne. Doceniamy prace i poświęcenie pracowników, chcemy także by oni tą wdzięczność nasza odczuli, zwłaszcza w tym trudnym czasie epidemii – podkreślał Starosta Szarlip.
 
W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:
 
   – Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
   – Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
   – Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.
   – Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
   – Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.
 
W czwartkowym podpisaniu umów uczestniczyli:
 
   Z miasta Lublin: Katarzyna Fus – Dyrektor MOPR w Lublinie.
   Z powiatu bialskiego: Małgorzata Malczuk – Dyrektor PCPR w Białej Podlaskiej.
   Z powiatu biłgorajskiego: Andrzej Szarlip – starosta, Tomasz Rogala – wicestarosta.
   Z powiatu chełmskiego: Piotr Deniszczuk – starosta, Grażyna Szykuła – członek zarządu.
   Z powiatu krasnostawskiego: Andrzej Leńczuk – starosta, Marek Nowosadzki – wicestarosta, Janusz Cięciera – skarbnik.
   Z powiatu kraśnickiego: Andrzej Rolla – starosta, Andrzej Cieśla – wicestarosta, Iwona Szymańska – skarbnik, Ewa Nowak – Dyrektor PCPR w Kraśniku.
   Z powiatu zamojskiego: Stanisław Grześko – starosta, Witold Marucha – wicestarosta, Marek Seroka – skarbnik.
 
Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.1
 
Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 
loga grant
 
źródło : UMWL