...

Poprawa efektywności energetycznej 7 obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 2 stycznia, 2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Projekt  „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego”, Działanie 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu          – 22 592 757,89 zł
Dofinansowanie z EFRR              – 14 699 116,38 zł
Wkład własny                            –   7 893 641,51 zł

      Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej łącznie 10 obiektów użyteczności publicznej 7 jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie prac budowlanych wpływających na zmniejszenia zużycia energii elektrycznej z sieci oraz odpowiadających zasadzie głębokiej termomodernizacji, tj. ulepszeń, w wyniki których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do tych budynków na potrzeby ich ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obiekty edukacyjne, oświatowe i pomocy społecznej zostaną docieplone, planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, a także montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana oświetlenia na LED. W ramach tego projektu wszystkie obiektu zostaną dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (te, które nie posiadają takich rozwiązań).  

      Harmonogram rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 2020 przewiduje wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:

1.    3 budynki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (dydaktyczny, warsztaty i internat) – 2018 rok.
2.    Budynek po byłym kolegium UMCS – Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju – 2018 rok.
3.    2 budynki Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce (budynek główny z oddziałem żeńskim i dziecięcym oraz warsztaty) – 2019/2020 rok.  
4.    Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju – 2019/2020 rok.  
5.    3 budynki Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (dydaktyczny, Centrum Kształcenia Praktycznego, Internat) – 2020 rok.

www.mapadotacji.gov.pl