...

Powiat przejmuje drogę wojewódzką

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 26 lipca, 2021

23 lipca br. odbyły się obrady XXX sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. W obradach wzięło udział 20 na 23 radnych. Jedną z omawianych spraw było podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 848, na odcinku Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn. To 12 km drogi na terenie powiatu biłgorajskiego i 17 km na terenie powiatu zamojskiego. Ostatecznie uchwała została podjęta przy 12 głosach „za”, 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

W uzasadnieniu do uchwały możemy znaleźć, iż wymieniona droga wojewódzka Nr 848 stanowi bezpośrednie połączenia pomiędzy siedzibami gminy Turobin i Szczebrzeszyn. Droga jest drogą klasy „Z” i służy obsłudze ruchu lokalnego. Przejmowana droga spełnia wymóg art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zgodnie z którym do kategorii dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedziby gmin między sobą. Zaliczenie drogi wojewódzkiej Nr 848 do dróg powiatowych przyczyni się do uporządkowania układu sieci dróg publicznych zgodnie z ich funkcjami.

-W pewnych obszarach mamy wiele do zrobienia w kwestiach porządkowych, m. in w kategoryzacji dróg właściwej do przepisów prawa – mówi wicestarosta powiatu biłgorajskiego Tomasz Rogala. Według informacji, które przekazuje zarząd województwa lubelskiego, ponad 91 km dróg krajowych zostało przekazanych w wyniku tzw. ustawy kaskadowej na poczet dróg wojewódzkich. Wobec tego zarząd województwa część dróg które nie spełniają parametrów dróg wojewódzkich przekazuje na poczet dróg powiatowych. Powiat biłgorajski nie jest jedynym powiatem gdzie tego typu działania są podejmowane. Samorząd województwa przekazał już kilkadziesiąt kilometrów dróg, m. in powiatowi łęczyńskiemu i powiatowi chełmskiemu.
przejecie drogi wojewodzkiej
-Biorąc pod uwagę sytuację, kiedy samorząd województwa rzeczywiście przejmuje drogi krajowe przy obecnej jego przychylności dla powiatu biłgorajskiego nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie przejęli tej drogi, nawet pomimo kosztów jej utrzymania. To jest 12 km drogi. Powiat biłgorajski ma 600 km dróg powiatowych więc 12 km nie stanowi znaczącej różnicy – mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. -Celem jest to, żeby ta droga została wyremontowana. Biorąc pod uwagę priorytety którymi zajmuje się zarząd województwa lubelskiego, są marne szanse, że to się stanie. Większe szanse remontu tej drogi są wtedy, gdy ta stanie się drogą powiatową. W perspektywie czasowej uważam, ze ta droga z pewnością zostanie wyremontowana i wcześniej to nastąpi gdy będzie ona powiatowa niż wojewódzka. Zostanie ona określona do remontu w najbliższych latach. Nie będzie to w najbliższym roku, ponieważ mamy sprecyzowane plany składania wniosków do funduszu dróg samorządowych i polskiego ładu ale w przyszłości chciałbym aby ta droga była wyremontowana i służyła mieszkańcom – dodał.

Przeciwko uchwale opowiedzieli się m. in. Jerzy Krasoń i Michał Dec, którzy powoływali się na duże natężenie ruchu na drodze, możliwe trudności w utrzymaniu ciągu drożności drogi ze względu na jej położenie w dwóch powiatach, wątpliwe pozyskanie przez powiat biłgorajski funduszy na remont drogi oraz fakt, iż możliwość remontu danej drogi ma również zarząd województwa. Wątpliwości odnośnie przejęcia drogi wyraził także radni Mirosław Późniak: -Parametry drogi powiatowej, a wojewódzkiej się różnią, tak samo ich koszty utrzymania. Jeżeli ta droga jest wojewódzką to przy zapowiedzi programu „Polski Ład” przez premiera Mateusza Morawieckiego popłynie za chwilę potężny strumień pieniędzy właśnie na takie inwestycje dla zarządów dróg wojewódzkich – mówił.

Podczas tej części obrad szczególnie została podkreślona obecna pozycja powiatu biłgorajskiego na terenie całego województwa pod względem przeprowadzania inwestycji. -Współpraca pomiędzy zarządem województwa lubelskiego a samorządem powiatu biłgorajskiego układa się bardzo dobrze – mówi starosta biłgorajski i dodał:Rozumiem argumentację, z punktu widzenia starostwa powiatowego, powiatu biłgorajskiego przejmowanie drogi i utrzymywanie jej nie jest korzystne ale biorąc pod uwagę całościową sytuację gdzie zarząd województwa rzeczywiście inwestuje w powiat biłgorajski i planuje inwestycje, myślę że z naszej strony byłoby to wielkim nieporozumieniem gdybyśmy się sprzeciwiali panu marszałkowi i tej drogi nie przyjęli.

Na obradach poruszono również kwestię remontu i budowy dróg mniejszych niż wojewódzkie czy powiatowe. -Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy na drogi które są zupełnie krótkimi lokalnymi odcinkami wydatkowali środki finansowe jako powiat bo nam po prostu jest trudno te środki pozyskać, na przykład tam gdzie są kryteria spełniania kwalifikacji połączenia ciągów komunikacyjnych to ślepa droga która kończy się w polu tych kryteriów nie spełnia i to nam utrudnia złożenie wniosków – mówi wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala. W ciągu ostatnich trzech lat na terenie powiatu biłgorajskiego zostało wyremontowanych ponad 40 km dróg wojewódzkich. Jak podkreśla starosta, siatka dróg wojewódzkich w porównaniu do dróg powiatowych jest dużo gorsza. Przez wiele lat były one zaniedbane i nieremontowane. Strategiczne remonty prowadzone były w innych częściach województwa, szczególnie na północy. Przykładowo, w powiecie biłgorajskim w 2018 wyremontowano jedynie 1,3 km dróg. Współpraca z zarządem województwa zaczęła się jednak poprawiać – w 2019 roku wyremontowanych dróg wojewódzkich na terenie powiatu biłgorajskiego było łącznie ponad 5,5 km, w roku 2020 było to już prawie 17 km a w roku 2021 zmodernizowanych i wyremontowanych dróg wojewódzkich zostało łącznie ponad 18 km. W sumie w ciągu tych trzech lat na terenie powiatu biłgorajskiego takich dróg powstało łącznie ponad 40 km, a wartość inwestycji wyniosła ponad 16 mln zł. Inwestycji jest dużo, jednak potrzeb jest jeszcze więcej. Wśród inwestycji planowana jest m. in. obwodnica Biłgoraja. Obecnie jest również realizowana strategiczna inwestycja na terenie powiatu biłgorajskiego – rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835, warta ponad 175 mln zł. /ES/