...

Profilaktyka 40 Plus

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 13 lipca, 2021

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m. in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia. Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
– infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
– lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.
badania 40 plus
Pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
    morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
    stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
    stężenie glukozy we krwi;
    AlAT, AspAT, GGTP;
    poziom kreatyniny we krwi;
    badanie ogólne moczu;
    poziom kwasu moczowego we krwi;
    krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
    morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
    stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
    stężenie glukozy we krwi;
    AlAT, AspAT, GGTP;
    poziom kreatyniny we krwi;
    badanie ogólne moczu;
    poziom kwasu moczowego we krwi;
    krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
    PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
    pomiar ciśnienia tętniczego;
    pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
    ocena miarowości rytmu serc

Gdzie mogę wykonać badania?
Uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych   oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania