...

Aktywność i praca V

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL.

Okres realizacji projektu: 01.01 – 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

1 537 812,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 537 812,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 180 (90K i 90M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gosp. do 31.12.2019 r. spośród 185 osób, w tym min. 114 os. znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy oraz min. 5 osoby odchodzące z rolnictwa.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści:
FORMY BEZKOSZTOWE:

 • Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe.

FORMY KOSZTOWE:

 • staże zawodowe średnio 5 miesięcy – 84 osoby,
 • wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – 28 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób,
 • szkolenia zawodowe – 65 osób,

Tematy szkoleń:

 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych,
 • uprawnienia elektroenergetyczne grupa EI,
 • operator koparko-ładowarek klasa trzecia wszystkie,
 • kasjer/sprzedawca z kursem komputerowym ECDL,
 • kosmetyczka z egzaminem czeladniczym,
 • pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL.

 KORZYŚCI:

 • liczba osób pracujących – min. 86 osób,
 • liczba osób, które uzyskaj/podniosą kwalifikacje – min. 61 osób,
 • liczba osób, które podejmą zatrudnienie na ZUS z ogólnej liczby grupy rolników – 2 osoby.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował:Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (PUP)