...

Jestem Europejczykiem

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+ w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016r. – 30.06.2018r.

Całkowita wartość projektu

160 248,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

160 248,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest odbycie 4-tygodniowych praktyki zawodowych w Eberswalde – Niemcy.

Miejsce realizacji: ZSZiO w Biłgoraju; Niemcy – Bad Freienwalde

Opis zadań, korzyści: Projekt zakłada udział 66 uczniów klas technikum w czterotygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach i firmach na terenie Niemiec. Dla młodzieży zaplanowano 4 wyjazdy. Przed każdym wyjazdem uczniowie wezmą udział w dodatkowym, 30 – godzinnym kursie języka niemieckiego, który ma na celu podniesienie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym. Ponadto dla uczniów przewidziano zajęcia pedagogiczne, które wzmocnią kompetencje społeczne młodzieży i ułatwią im odnalezienie się w nowej sytuacji oraz zajęcia kulturowe, podnoszące poziom wiedzy na temat kultury i zwyczajów panujących w kraju gościnnym. Nad każdą grupą wyjeżdżających opiekę będą sprawować nauczyciele. uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Eberswalde – Niemcy. Praktykanci będą uczyć się zawodu w małych i średnich firmach, w tym w przedsiębiorstwach gastronomicznych, restauracjach, hotelach, zakładach fryzjerskich oraz warsztatach mechanicznych i samochodowych. Jest to dla nich ogromna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy. Dzięki czemu w przyszłości młodzież będzie mogła ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Magdalena Burdzań-Harasim, Anna Chwedyk – pracownik do spraw monitoringu.

Opracował: ZSZiO w Biłgoraju.

{gallery}projekty/078/galeria{/gallery}