...

Powiat biłgorajski bez przemocy!

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Edycja 2016.

Okres realizacji projektu: 08.2016r. – 10.2016 r.

Całkowita wartość projektu

17 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

14 000,00 zł

Cel projektu: Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Miejsce realizacji: Biłgoraj, Powiat Biłgorajski, województwo lubelskie.

Opis zadań, korzyści:

1. Uległy poprawie warunki zamieszkiwania w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Głównym działaniem inicjatywy był zakup nowego wyposażenia i sprzętu AGD: pralki, płyty indukcyjne, lodówki, komody, laptopy z oprogramowaniem oraz szafę. Osoby przebywające w hostelu dzięki powyższemu działaniu mają zapewnione domowe warunki podczas pobytu. Po zakończeniu projektu hostel gotowy jest do przyjęcia co najmniej 8 rodzin w ciągu roku.

2. Wzrosła jakość usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w powiecie biłgorajskim.

Dzięki inicjatywie zostały stworzone dobre warunki sprzyjające odbudowie poczucia bezpieczeństwa i udzielenia profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą. Przy użyciu nowych laptopów i z pomocą wykwalifikowanej kadry, rodziny odnajdują formy pomocy, których najbardziej potrzebują: psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, poradnictwa prawnego oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

3. Rozszerzyła się oferta pomocowa kierowana do osób pokrzywdzonych przemocą. W wyniku wykonania, w hostelu Ośrodka zostały doposażone 2 pokoje i 2 kuchnie, z których pomieszczeń rodziny korzystają do czasu wyjścia z kryzysu, odzyskania równowagi i samodzielności w działaniu. OIK w Biłgoraju poszerzył swoją ofertę także dzięki zakupowi laptopów. Osoby pokrzywdzone przemocą nie pozostają już „odcięci od świata”, mogą swobodnie przy pomocy wykwalifikowanej kadry szukać odpowiedniej dla siebie pomocy. Dzieciom natomiast przebywającym w hostelu służy nie tylko zabawie, ale i przede wszystkim nauce, co minimalizuje stres związany ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania.

4. Nastąpiła poprawa w zakresie dostępu usług kierowanych do osób doznających przemocy w powiecie biłgorajskim.

Działania OIK w Biłgoraju były głównie promowane za pośrednictwem: strony internetowej i tablicy ogłoszeń OIK. Dzięki promocji, duża liczba osób przeżywająca różne kryzysy mogła i nadal może korzystać z różnych form wsparcia, oferowanych przez OIK.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Wioletta Jamińsk.

Opracował: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)