...

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2924L i 2927L na trasie Biłgoraj – Dąbrowica

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 21.08.2017r. – 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

2 280 855,96 zł

Wartość wkładu własnego

1 140 427,98 zł

Wartość dofinansowania

1 140 427,98 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni dróg, z których korzystają lasy państwowe.

Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Biłgoraj oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Biłgoraj, Dąbrowica.

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o dług. 6329 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)