...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 L Księżpol – Harasiuki i nr 2935 L Gózd Lipiński – Potok Górny

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 14.09.2016r. – 15.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

1 807 307,12 zł

Wartość wkładu własnego

685 347,13 zł

Wartość dofinansowania

1 121 960,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni dróg, z których korzystają lasy państwowe.

Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Biszcza i Potok Górny oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Potok Górny, Gózd Lipiński, Jedlinki.

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o dług. 5029 mb.

 Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP)