...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 21.08.2017r. – 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 043 695,85 zł

Wartość wkładu własnego

1 534 022,71 zł

Wartość dofinansowania

1 509 673,14 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni drogi, z której korzystają lasy państwowe.

Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Józefów oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Górecko Stare, Górecko Kościelne, Majdan Kasztelanski.

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne na dług. 9615 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)