...

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju i nadania jej Statutu

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 26 października, 2022

Podczas XLIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, radni podjęli uchwałę o powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju i nadania jej Statutu. Uchwała podjęta została na podstawie art. 3e ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) na wniosek Zarządu Powiatu w Biłgoraju, Rada Powiatu w Biłgoraju.

Uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju i nadania jej Statutu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Statut Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju określa tryb i kryteria wyboru członków Rady, zasady działania Rady oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Rady.

Rada stanowi reprezentację uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego, a podstawą działalności Rady jest uchwała Rady Powiatu w Biłgoraju.

Podstawową działalnością Rady jest praca społeczna radnych wybieranych spośród uczniów danej szkoły w wyborach demokratycznych. Rada jest organem apolitycznym, nie związanym z żadną partią polityczną bądź ugrupowaniem politycznym. Rada nie posiada osobowości prawnej.

Młodzieżowa Rada Powiatu liczyć będzie dwudziestu jeden radnych, a jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Statut znajdziecie Pańśtwo w Biuletyn Informacji Publicznej – Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (lubelskie.pl)