...

Rajd rowerowy TOUR DE LUBELSKIE

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 czerwca, 2022

Zapraszamy na bezpłatny rajd rowerowy „TOUR DE LUBELSKIE”, który odbędzie się w sobotę, 2 lipca 2022 roku na trasie Biłgoraj – Kolonia Sól – Rezerwat Obary – Dąbrowica Biłgoraj. Na całości około 27 km trasy będzie zapewniona opieka przewodnika. Dla uczestników przewidziano koszulki, gadżety oraz posiłek regeneracyjny. Rajd rowerowy pod hasłem TOUR DE LUBELSKIE ma na celu promocję wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE, który odbędzie się w sierpniu 2022 roku i będzie przebiegał m. in. przez powiat biłgorajskim, a także promocję Województwa Lubelskiego i Ziemi Biłgorajskiej. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w rajdzie. Rajd jest nieodpłatny. Regulamin wydarzenia zamieszczamy poniżej.

tour de lubelskie plakatREGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „TOUR DE LUBELSKIE”

TERMIN: 2 LIPIEC 2022 r.
MIEJSCE: Parking przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, Biłgoraj.
TRASA: Biłgoraj – Kolonia Sól – Rezerwat Obary – Dąbrowica – Biłgoraj (około 27 km).

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Oddział PTTK w Biłgoraju, Grupa Rowerowa Oddziału PTTK, Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy, Serwis Rowerowy EW-BIKE.

CEL RAJDU: Rajd Rowerowy pod hasłem: TOUR DE LUBELSKIE ma na celu promocję wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE, który odbędzie się w sierpniu 2022r. i będzie przebiegał m. in. przez powiat biłgorajskim, a także promocję Województwa Lubelskiego.  

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Rajd jest nieodpłatny.
Mogą wziąć w nim udział:
– wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bardzo ważne są sprawne hamulce oraz kask),
– dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przybycie na start rajdu na godziny od 13:00 do 14:00 na parking przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj i wpisanie się na listę z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Rajdu.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
– serwis techniczny w miarę możliwości na trasie rajdu,
– smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,
– pamiątkowa koszulka, gadżety
– przewodnictwo krajoznawcze na trasie rajdu,

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:
– zapisanie się na listę uczestników rajdu,
– zapoznanie się z Regulaminem rajdu,
– podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu w trakcie przejazdu,
– przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:
– liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,
– odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
– jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
– zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu w trakcie przejazdu,
– przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
– odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę pod warunkiem braku przeciwwskazań ze strony SANEPIDU.
– Uczestnicy Rajdu mogą ubezpieczyć się wpisując się na listę w dniu rajdu przy zapisach na rajd.

PARTNRZY WYDARZENIA: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe  w Biłgoraju,

PATRONI MEDIALNI: Biłgorajska Telewizja Kablowa, Portal bilgoraj.com.pl, bilgorajska.pl, NOWA Gazeta Biłgorajska.

Telefony: 667 045 112 – Andrzej Czacharowski.