...

Raport o Stanie Powiatu za 2020 rok

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 4 czerwca, 2021

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedstawiony Państwu „Raport o stanie powiatu biłgorajskiego” prezentuje aktualny obraz naszego powiatu oraz poszczególne obszary jego działalności.

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedstawiony Państwu „Raport o stanie powiatu biłgorajskiego” prezentuje aktualny obraz naszego powiatu oraz poszczególne obszary jego działalności. Zakres raportu przedstawia najistotniejsze zjawiska zachodzące w powiecie biłgorajskim, jest źródłem wiedzy umożliwiającej całościowe spojrzenie na poszczególne dziedziny funkcjonowania lokalnej społeczności.  

Raport przygotowany został w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie i obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Zgodnie z treścią powołanej wyżej ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu określone przepisami prawa przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.  Dane zawarte w raporcie stanowią odzwierciedlenie działalności Zarządu Powiatu w Biłgoraju w roku 2020, a także obrazują pracę Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego w dziedzinach, których zakres dotyczy największego kontakt z mieszkańcami powiatu i są najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańca.

Treść Raportu opracowana została na podstawie danych sporządzonych przez jednostki organizacyjne powiatu biłgorajskiego, kierowników wydziałów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

kliknij tutaj >>POBIERZ RAPORT<<

informacja o debacie >>POBIERZ TUTAJ<<

lista poparcia zgłoszenia do debaty – wzór >>POBIERZ TUTAJ<<

zgłoszenie udziału w debacie >>POBIERZ TUTAJ<<