...

Regionalne warsztaty zdobienia pisanek

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 18 kwietnia, 2019

W poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r., wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju wzięli udział w Regionalnych Warsztatach Zdobienia Pisanek. Impreza odbyła się po raz piętnasty w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.

Siedemnaście dziewcząt – z pracowni plastycznych „Cudawianki” i „Tęczowa Malarnia” kierowanych przez Irenę Oręziak-Kupczak i Annę Świca – zapoznawało się z technikami zdobienia wielkanocnych pisanek. Ta wielowiekowa tradycja została przypomniana podczas uroczystego otwarcia warsztatów. Wykład zatytułowany „Wielka moc wielkanocnego jaja” przeprowadziła Katarzyna Ignas – etnograf, dyrektor Muzeum w Przeworsku. Na otwarcie przybyli: Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala oraz zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć.  Wszystkich powitała dyrektor TOK Renata Ćwik.

Uczestnicy warsztatów podzieleni byli na grupy. Każda miała swojego opiekuna, czyli panią specjalizującą się w danej technice tworzenia i zdobienia pisanek. Wśród nich znalazły się mistrzynie w technice pisania woskiem, tzw. batikowej, wydrapywania, malowania farbami akrylowymi, a także wyklejania materiałem i sznurkowa. Chętni mogli też poznać warsztat wykonywania kwiatów z bibuły.

Dziewczęta z „Tęczowej Malarni” poznały techniki zdobienia pisanek sznurkiem oraz batikową i wydrapywania, zaś z grupy „Cudawianki” – malowania akrylem i sznurkową. Powstały niekiedy jeszcze niedoskonałe, lecz wyjątkowe pisanki, gdyż każda przyniosła radość z samodzielnego ich wykonania.

Udział w tej imprezie, możliwość obserwacji twórczyń ludowych, ich przepięknych i bardzo pracochłonnych wytworów, sprawi że młodzi ludzie bardziej zainteresują się technikami zdobienia, i zarówno w pracowniach plastycznych, jak i we własnych domach będą doskonalić i kultywować te zanikające tradycje.