...

Ruszają spotkania informacyjne dotyczące programów „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 12 września, 2019

Działaniami, które mają pozytywnie wpłynąć na ochronę środowiska, a które skierowane są do osób fizycznych, są programy „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”. Ich wdrażaniem zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju.

W województwie lubelskim w realizację w/w programów zaangażowani zostali doradcy energetyczni, realizujący w strukturach Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ważnym zadaniem, przewidzianym do realizacji w opisanym zakresie będzie przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych, osób prowadzących działalność rolniczą z danego terenu dotyczących programów priorytetowych „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”. Spotkania będą miały charakter informacyjny i poruszane będą na nich temat założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikacji o środki dla zainteresowanych osób.

Harmonogram spotkań