...

RZĄDOWE ŚRODKI NA ZABYTKI. SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 23 stycznia, 2023

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się, w dniu 18 stycznia br. spotkanie informacyjne dotyczące Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program, w swym założeniu, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

-Dzięki uprzejmości pana starosty spotkaliśmy się dziś z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego. Spotkanie poświęcone było m.in. aktualnemu naborowi programu dla Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, podsumowania bieżącego statusu programu. Podnoszone były także kwestie zmian wprowadzonych uchwałą Rady Ministrów z 13 października 2022 roku – informuje Michał Mączka, manager ds. rozwoju relacji społecznych z ramienia BGK.

Wnioskodawcą w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego, a więc gminy powiatu i województwa. Kategorie finansowe składania wniosków to do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. -Jest możliwość realizacji zlecenia własnego bądź też udzielenia dotacji dla beneficjenta dotacji. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane – informuje Michał Mączka.

-To było spotkanie robocze, informacyjne, z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest odpowiedzialny za wdrażanie Rządowego Programu Polski Ład. Spotkanie w szczególności dotyczyło ochrony zabytków. Dzisiaj były przekazane istotne informacje dla przedstawicieli jednostek samorządu z terenu naszego powiatu dotyczące właśnie pozyskania środków na ochronę i remonty zabytków. Ja się ciesze, że jest ogromne zainteresowanie wśród wójtów, burmistrzów i przedstawicieli gmin. Chciałbym by jak najwięcej wniosków z naszego powiatu wyszło i uzyskało wsparcie – podkreśla starosta Andrzej Szarlip.

Starosta biłgorajski zaznacza, iż na terenie każdej gminy są obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków. -Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tego typu obiektach – prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – zawsze są kosztowne i wymagają sporych nakładów finansowych. To dobrze, że rząd dostrzegł te potrzeby samorządów i przeznaczył na to konkretne środki – dodaje starosta Andrzej Szarlip.

Pula środków w skali kraju na Rządowy Program Odbudowy Zabytków to 3 mld zł, dofinansowanie to 98%, minimalny wkład własny przez wnioskodawcę wynosi 2%.

-Dbanie o zabytki, opieka nad nimi i udostępnianie ich społeczeństwo to praca na rzecz naszej kultury i spuścizny minionych pokoleń. My jako władze powiatu staramy się ściągać jak najwięcej środków zewnętrznych i aplikować o nie. Tutaj rozważamy – decyzja jeszcze ostateczna nie zapadła – by złożyć wniosek o modernizację mostu przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju. On jest wpisany do rejestru zabytków. Mamy zgromadzoną dokumentację jeśli chodzi o remont tego obiektu. Chcielibyśmy zachować go w takim kształcie jakim on jest mając na uwadze, że remont jest potrzebny. Stąd rozważamy złożenie wniosku na ten cel – przyznaje starosta biłgorajski.

W spotkaniu z przedstawicielami BGK uczestniczyła poseł Beata Strzałka, członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu biłgorajskiego, przedstawiciele gmin oraz instytucji i jednostek organizacyjnych.