...

Są środki na halę przy RCEZ

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 2 października, 2023

Promesę na wsparcie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odebrali dziś przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego.

4,9 mln zł powiat otrzymał z wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – PGR. Promesy władzom powiatu, reprezentowanym przez starostę Andrzeja Szarlipa, wicestarostę Tomasza Rogalę oraz radnego Rady Powiatu Mirosław Późniak, wręczyła poseł Beata Strzałka.

Wraz ze środkami z programu Sportowa Polska i pieniędzy własnymi, powiat dysponuje kwotą około 11 mln zł na budowę hali przy RCEZ.

Zadanie pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym w kompleksie dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju” otrzymało dotację z w kwocie 4,9 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – PGR-y. Łączna kwota pozyskanych środków na to zadanie to 9 996 086,16 zł. W tym są środki jakie udało nam się pozyskać z ministerstwa sportu w ramach programu Sportowa Polska.

W ramach zadania zostanie wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna z zapleczem-socjalno-sanitarnym na podstawie wydanego pozwolenia na budowę. Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem będzie przeznaczony w szczególności na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie obecnie – na 1350 uczniów – uczęszcza 512 uczniów z gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.

Oprócz sali gimnastycznej budynek będzie mieścić dwa zespoły szatni z sanitariatami oraz pokój nauczycieli WF z zapleczem szatniowym nauczycieli. W podpiwniczeniu zostanie zlokalizowana siłownia dla uczniów. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje również niezbędne zagospodarowanie terenu, budowę instalacji OZE, wyznaczenie miejsc postojowych i budowę/przebudowę/rozbiórkę instalacji.

Zasadność inwestycji uzasadnia to, że obecny stan infrastruktury sportowej uniemożliwia realizację zajęć sportowo-edukacyjnych, organizację zawodów, rozgrywek sportowych a także organizację uroczystości i spotkań z udziałem większej części społeczności szkolnej. Realizacja inwestycji przyczyni się znacząco do poprawy organizacji pracy szkoły poprzez optymalne wykorzystanie czasu trwania zajęć lekcyjnych.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie sportu i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności bazy edukacyjno-sportowej powiatu biłgorajskiego. Wpłynie także na wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów gmin popegeerowskich z także umożliwi realizację projektów o tematyce prozdrowotnej. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą poprzez większą aktywność fizyczną i bogatszą ofertę spędzania wolnego czasu, do polepszenia zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin popegeerowskich, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i negatywnych emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego także w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Dziś promesy odebrali także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu biłgorajskiego.