...

ścieżki edukacyjne

Kategoria: ciekawostki Opublikowano: 29 lipca, 2015

1. Ścieżka edukacyjna nad Tanwią w Królach „Młodzie” (znaki niebieskie) została wyznakowana przez Nadleśnictwo Józefów, aby ukazać piękno i bogactwo fauny i flory największej rzeki powiatu biłgorajskiego i jednocześnie rzeki z najcieplejsza wodą w Polsce. Nazwa ścieżki pochodzi od nieistniejącej już wioski Młodzie przez która przechodzi dziś jej trasa. Szlak ma długość około 2 km. Prowadzi, tzw. wysokim brzegiem rzeki. Po drodze mijamy 8 punktów – przystanków edukacyjnych, w których znajdują się miejsca odpoczynku (drewniane siedziska), tablice poglądowe na temat występującej tu flory i fauny. Wędrując za znakami szlaku przechodzimy po licznych drewnianych pomostach, możemy z nich podziwiać śródrzeczną wyspę, piaszczyste przybrzeżne łachy, doliny zasilających rzekę strumieni i kipiące życiem fauny i flory starorzecza. W okresie wiosennym i letnim dolinę rzeki wypełnia gwar bardzo licznych gatunków ptaków. W brzegach rzeki ma swoje gniazdo jeden z najpiękniejszych polskich ptaków – zimorodek.

{gallery}turystyka/sciezki{/gallery}

2. Tęczowy Szlak w pobliżu Bidaczowa to ścieżka spacerowa (znaki czerwone) o długości około 5 km. prowadząca przez bór świeży Lasów Państwowych Nadleśnictwa Biłgoraj przeznaczona dla uprawiania obecnie modnej formy wypoczynku jaką jest nordic walking. Szlak ma kształt pętli prowadzącej po leśnych piaszczystych drogach między Bidaczowem, gdzie znajduje się węzeł szlaków pieszych a Suszką nad Tanwią, miejscem powstańczej bitwy z 1863 roku. Szlak położony jest w pobliżu Wólki Biskiej, gdzie znajduje się ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy „Nad Tanwią”. Ścieżka wykorzystywana jest również do uprawiania biegów przełajowych przez uczniów biłgorajskich szkół.

 

3. Ścieżka spacerowa nad zbiornikiem Biszcza-Żary (nieznakowana)
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna prowadzi linią brzegową oraz wałem przeciwpowodziowym wokół zbiornika wodnego Biszcza-Żary. Ma długość około 3 km. Część ścieżki ma nawierzchnię brukową z podziałem dla pieszych i rowerzystów. Na trasie 10 tablic poglądowych z prezentacjami fauny i flory Gminy Biszcza, które mogą być wykorzystane w procesie edukacyjnym. Korzystający ze ścieżki mogą wypocząć w zadaszonym miejscu osłoniętym od słońca i deszczu wyposażonym w ławostół. Dla miłośników odpoczynku nad wodą dostępne są na miejscu kajaki, rowery wodne oraz szeroka plaża.

 

4. Ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Bojary
Ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Bojary ma kształt pętli o długość około 5,2 km. Jest to przyjemna trasa spacerowa, dzięki której możemy poznać bogatą przyrodę Puszczy Solskiej. Na trasie leśnicy przygotowali 17 przystanków z tablicami poglądowymi, które obrazują różne typy drzewostanu w tej części Puszczy Solskiej, prezentują faunę i florę puszczańską oraz zagadnienia związane z pracą leśników i ochroną środowiska. Ścieżka przecina, kolejne typy drzewostanu takie jak bór sosnowy, las z przewagą świerka, jodły oraz las mieszany gdzie dominuje brzoza i dąb. Trasa prowadzi w pobliżu malowniczo położonego zbiornika p. pożarowego nadleśnictwa Biłgoraj na leśnym strumyku o nazwie Osa i szkółki leśnej Bojary.

 

5. Ścieżka przyrodnicza do Rezerwatu „Obary”. Ścieżka rozpoczyna się od drogi asfaltowej ALP prowadzącej do Bukowej. Na trasie mostek na dopływie Kurzynki. Dochodzimy do tablicy prezentującej Rezewat Obary. Ścieżka jest nieznakowana. Ma długość około 2 km.
W południowo-wschodniej części rezerwatu Obary przy platformie widokowej ustawionej na skraju torfowiska zbudowano ponad jego powierzchnią 200 mb pomostu z desek wspartych na palach. Dzięki temu bagiennemu molo turyści, suchą stopą, mogą poznawać osobliwości roślinności porastającej torfowisko, rozpoznawać aromaty bagiennego świata oraz zobaczyć lub usłyszeć chronionego na terenie rezerwatu głuszca, żurawia, bekasa krzyk, czajkę i kaczkę krzyżówkę, oraz jarząbka i słonkę.

 

6. Śnieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym Czartowe Pole w dolinie rzeki Sopot obok Hamerni ukazuje turystom przełomową dolinę rzeki Sopot z serią wodospadów, które sprawiają wrażenie górskiej rzeki o rwącym nurcie (znaki niebieskie) ma długośc 2 km. Na trasie ścieżki ustawiono 9 tablic informujących o walorach przyrodniczych i historycznych terenu. Kamienny obelisk upamiętnia partyzancką szkołę podchorążych sanitarnych i miejsce pochówku tatarskiego dowódcy Umera Achmołły Atamanowa „Miszki Tatara”. Turyści mogą wędrować 2 wariantami ścieżki: dolnym lub górnym.

 

7. Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym Szum. Rezerwat został założony w 1958 roku na odcinku 2 km w dolinie rzeki Szum w pobliżu Górecka Kościelnego. Chroni on fragment wyżynnego boru jodłowego, łęgu i olsu (znaki niebieskie). Ścieżka została urządzona przez Nadleśnictwo Zwierzyniec. Na trasie ustawiono 9 tablic poglądowych ukazujących ochronę lasu, zwierzęta, mrowisko, owady, ekologiczną rolę lasu, ols oraz niebezpieczeństwo pożaru. Kampania piwowarska urządziła też ścieżkę z ławkami i stolikami dla turystów. Na przystankach ścieżki przedstawiono rzadkie gatunki: widłaka wrońca, wawrzynka wilczełyko, bociana czarnego, lilię złotogłów, bluszczu pospolitego i śnieżyczkę przebiśnieg.

 

8. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Nadleśnictwie Józefów ma 260 m długości,, Na trasie znajdują się tablice z opisami pomnikowych drzew. Jest ona elementem Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego. Na trasie są wiaty dla turystów. Odbywają się tutaj warsztaty przyrodnicze dla młodzieży szkolnej.

 

9. Ścieżka przyrodniczo-historyczna na Wzgórzu Polak udostępnia turystom 5 zbiorowisk leśnych, w tym bór jodłowy i buczynę karpacką. Elementem ścieżki jest aleja bukowa utworzona z 30 pomnikowych drzew. Ze Wzgórza Polak roztacza się wspaniały widok na „morze lasów” Puszczy Solskiej. Ścieżka zaczyna się i kończy przy Zajeździe Gajówka. Znakowana jest kolorem żółtym i ma długość 2, 2 km. Przy ścieżce martwy okaz buka Mikołaja oraz pomniki zwycięskiej powstańczej bitwy stoczonej w 3 września 1863 roku przez oddziały Marcina Borelowskiego „Lelewela” i Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”.

 

10. Ścieżka dendrologiczna we Floriance (znaki zielone) umożliwia poznanie egzotycznych gatunków drzew zasadzonych przez leśnika ordynackiego Franciszka Fejfera Stankowskiego. Ma długość około 1, 2 km. Ścieżka prezentuje 66 gatunków krzewów i drzew ozdobnych.

 

11. Ścieżka krajobrazowa we Floriance (znaki czerwone) umożliwia poznanie okolicznej przyrody i konfiguracji terenu. Prowadzi na wzgórza od Izby Leśnej do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Ma długość 1 km.

 

12. W okolicy Długiego Kątu są 3 ścieżki dydaktyczne historyczno-przyrodnicze, znakowane strzałkami mocowanymi do drzew w trzech kolorach prowadzą na wzniesienie Hołda znakowane niebieskimi strzałkami mocowanymi do drzew, przyrodnicza – zielone, „przez leśny wyrąb” znakowana na zielono i znakowane czerwonymi strzałkami przez bór jodłowy.

 

13. Ścieżka przyrodnicza w Górecku Kościelnym (nieoznaczona), która prowadzi od „Kapliczki na wodzie” p. w. św. Stanisława do żeremia bobrowego o długości około 600 m, w górę rzeki Szum.