...

SPOTKANIE PREZYDIUM MRP Z PRZEDSTAWICIELAMI PUP W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 30 marca, 2023

Z prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju spotkali się dziś przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Głównym tematem spotkania była kwestia obecności osób do 30. roku życia na rynku pracy, ich oczekiwań związanych z początkami drogi zawodowej oraz planowanym do otwarcia przez biłgorajski PUP Punktu Doradztwa dla Młodych.

Jak poinformowała Halina Bazan kierownik referatu Usług Rynku Pracy ,Powiatowy Urzędy Pracy w Biłgoraju che do 14 kwietnia 2023 r. złożyć wniosek w ramach – ogłoszonego, przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej – pilotażowego programu „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”.

-Chcemy wyjść do ludzi młodych, którzy kończą szkoły i są u progu aktywności zawodowej. W naszych planach jest specjalnie im dedykowane doradztwo zawodowe, szkolenia, spotkania. Chcemy przekazywać wiedzę związaną z założeniem własnej działalności gospodarczej czy kwestii datacji – mówi Halina Bazan.

Jeśli chodzi o pilotażowy program „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”, to w latach 2023 – 2024 na jego realizację planowanych jest 60 mln zł. W tym roku na całą Polskę ma to być 24 mln zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wybrać do dofinansowania projekty dotyczące wypracowania i przetestowania owych metod wsparcia osób do 30. roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, za zasadzie komplementarnego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne.

-My chcielibyśmy powołać u siebie w PUP taki „zielony punkt dla młodzieży”. Mamy już pewne pomysły,koncepcję i rozwiązania, które chcemy wpisać w przygotowywany wniosek ale czekamy także na uwagi i spostrzeżenia ludzi młodych – dodaje Eliza Kominek, doradca zawodowy PUP w Biłgoraju.

-Cały czas więc prowadzimy konsultacje, przygotowaliśmy specjalną ankietę z 15 pytaniami i rozmawiamy z młodymi ludzi. Stąd spotkanie z prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu, obecni będziemy także na sesji tego gremium. Chcemy także trafić do uczniów kończących szkoły średnie. Każdy pomysł, sugestia uwaga jest dla nas ważna. Zapraszamy więc do kontaktu z naszym urzędem – podkreśla Halina Bazan.

Podczas spotkania, które odbyło się 30 marca br., rozmawiano także o aktywizacji zaworowej i pośrednictwie zawodowym dla osób do 30. roku życia, kwestiach udzielania informacji w zakresie możliwych form wsparcia na rynku pracy, doradztwie psychologicznym i edukacyjnym, pracach sezonowych oraz doradztwie prawnym i ekonomiczno – finansowym dla ludzi młodych.

Wśród podnoszonych tematów była także kwestia promocji instrumentów rynku pracy i oferty PUP w Biłgoraju w mediach społecznościowych.

W spotkaniu obok przedstawicieli Urzędu Pracy i Młodzieżowej Rady Powiatu uczestniczyli także starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, sekretarz powiatu Małgorzata Liwosz – Rudy oraz Piotr Kiełbasa wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju.