...

Spotkanie w sprawie ścieżek przyrodniczo – historycznych w Osuchach

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 21 listopada, 2023

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, w miejscowości Osuchy, mają powstać ścieżki przyrodniczo – historyczne. Dziś w tym temacie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz dyrekcji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W spotkaniu roboczym, które odbyło się 21 listopada 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osuchach uczestniczyli dyrektor ZLPK Paweł Łapiński, po. kierownika ZLPK Oddział w Zamościu Małgorzata Bielecka, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, gminy Łukowa oraz Stowarzyszenia Osuchy 1944.

Na spotkanie zaroszenie otrzymały również instytucje i osoby, które byłyby zainteresowane włączeniem się w realizację tego przedsięwzięcia. Wszyscy zebrani są przekonani, że utworzenie tego typu ścieżek pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i promocji Osuch, historii bitwy pod Osuchami oraz regionu.

Projekt – jak wynika z założeń Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – ma na celu „ożywienie”, a zarazem upamiętnienie miejsc związanych z historycznymi wydarzenia w puszczy Solskiej, jak również ukazanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

Proponowane ścieżki są kompatybilne z powstającym w Osuchach Muzeum Partyzantów Polskich „Osuchy 44”, które realizuje powiat biłgorajski, a które to muzeum ma być jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu i miejscem przekazywania wiedzy historycznej.

Na spotkaniu przedstawiono ogólny rys koncepcji powstania ścieżek. Zaproponowano utworzenie dwóch tras przyrodniczo – historycznych w formie pętli, z miejscem startu i metą przy Domu Kombatanta w Osuchach.

Krótsza trasa liczyć ma około 3 km i będzie można na niej prowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Trasa dłuższa ma liczyć – wg założeń – około 20 km i przygotowana ma zostać dla wykwalifikowanych turystów.

Na ścieżkach mają zostać ustawione o tematyce historycznej i przyrodniczej, informującej o walorach Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Tablice umieszczone mają zostać w miejscach gdzie znajdują się pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne, tak aby ie zabudowywać terenu kolejną infrastrukturą.

Po przygotowaniu projektu wstępne, ma odbyć się kolejne spotkanie i wizja lokalna w terenie.