...

Spotkanie w sprawie wyposażenia Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 16 listopada, 2023

16 listopada 2023 roku, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, odbyło się I posiedzenie założycielskiej Rady programowej w celu stworzenia założeń scenariusza do wystawy stałej w Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44.

W Spotkaniu uczestniczył starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Marek Majewski, kierownik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Jarosław Bury oraz przedstawiciele IPN w Warszawie, Instytutu Pileckiego, Stowarzyszenia Osuchy 44, Muzeum Narodowego w Lublinie, Rady Muzeum w Biłgoraju oraz regionaliści, w tym prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dr Rafał Drabik z IPN z Warszawy, Kamil Kopera z Instytutu Pileckiego i Stowarzyszenia Osuchy 44, Ewa Michońska z Muzeum Narodowego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Piotr Krukowski z Muzeum Narodowego z Lublina, dr Adam Balicki historyk i regionalista, Piotr Flor regionalista i prezes BTR.

Jak podkreślał starosta, powstanie muzeum w Osuchach, to inwestycja powiatowa, będąca odpowiedzią na konieczność opowiedzenia i odpowiedniego przekazania historii bitwy pod Osuchami i historii jej uczestników, żołnierzy polskich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli wszystko co najcenniejsze.

Tak więc podczas I spotkania przedstawiona została koncepcja Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44, zakres prac inwestycyjnych, koncepcje sal wystawowych, sali konferencyjnej oraz zakresu prac towarzyszących.

Pracownicy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, którego muzeum w Osuchach na początku przynajmniej ma być filią, przedstawili swą wizję tej placówki i poczynione do tej pory ustalenia. Zapowiedziano także powstanie tzw. Rady Społecznej, która także miałaby być zaangażowana w kreowanie działalności i wyposażenia osuchowskiego muzeum.

Przypomnijmy. We wrześniu 2024 roku zakończyć mają się prace inwestycyjne w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

– przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej, budowę nowego pawilonu i połączenie obu budynków i uzyskanie w efekcie przestrzeni ekspozycyjnych i konferencyjnych, biurowych, magazynu, biblioteki, recepcji z holem wejściowym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne

– elementy zagospodarowania terenu m.in. ogrodzenie, zjazd, zatoka autobusowa, nawierzchnie utwardzone przed budynkiem, parkingi

– instalacje i urządzenia m.in.: zaopatrzenia w ciepło (pompy ciepła), techniki wentylacyjnej i klimatyzacji, elektroenergetyczne w tym OZE, teletechniczne i informatyczne, sanitarne i wodno-kanalizacyjne

– niezbędne dostosowania w tym urządzenia, wyposażenie rozwiązania techniczne specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania.