...

Stanowisko Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 26 października, 2016

Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie przegłosowane podczas obrad sesji w dniu 24.10.2016r.

 

Rada Powiatu w Biłgoraju wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w polskim rolnictwie. Wyrażamy swoje obawy w związku z:

 • ·rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF – Afrykański pomór świń, który stanowi ogromne zagrożenie dla chowu i hodowli trzody chlewnej w Powiecie Biłgorajskim, w kraju a także całego przemysłu mięsnego. Katastrofalne skutki przeniesienia wirusa ASF wpłyną na rynek rolny, dlatego też należy szczególnie zadbać o zabezpieczenie rolnictwa. Wymaga to wdrożenia oraz restrykcyjnego przestrzegania szczegółowych zasad ustalonych w porozumieniu ze służbami weterynaryjnymi oraz prewencji,

 

 • ·importem zbóż z Ukrainy – o cenie zbóż na krajowym rynku w obecnym roku będzie decydowała jakość surowca oraz wielkość importu zboża zza wschodniej granicy. Ukraina otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na bezcłowy eksport do krajów unijnych ponad 1 mln ton zbóż. Ze względu na koszty transportu większość tego zboża może trafić do polski, zwłaszcza na teren województwa lubelskiego i zdestabilizować rynek co odbije się na kondycji gospodarstw rolnych,

 • ·problemami producentów owoców, warzyw i mleka – ceny zbytu poniżej kosztów produkcji.

Pogłębiają one i tak nie najlepszą sytuację polskiego rolnictwa. Wywołuje to zrozumiały niepokój w środowisku rolniczym. Te zagrożenia, jak również niekorzystne zjawiska atmosferyczne – wiosenne przymrozki, susze w maju i częściowo w czerwcu, a w okresie poprzedzającym żniwa intensywne i długotrwałe opady –  spowodowały, że gospodarstwa znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej, a rolnikom grozi utrata płynności finansowej.

Dlatego Rada Powiatu w Biłgoraju apeluje o podjęcie szybkich i realnych działań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • ·pilnej pomocy dla producentów mleka, by ustabilizować sytuację na rynku, w związku z projektem wycofania z rynku pewnej ilości mleka,
 • ·natychmiastowej interwencji w skupie zbóż oraz ograniczenie importu zbóż z spoza UE; 
 • ·utworzenia funduszu stabilizacji dochodów rolniczych, który łagodziłby skutki obniżania cen poniżej poziomu opłacalności;
 • ·utrzymania dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej ze względu na ceny zbytu owoców do przetwórstwa po cenach niższych niż koszty produkcji;
 • ·wprowadzenia racjonalnych rozwiązań prawnych umożliwiających sprawne tworzenie się grup producentów rolnych;
 • wprowadzenia działań zabezpieczających producentów trzody chlewnej przed spadkiem opłacalności produkcji i rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń w Polsce;
 • zwolnienia rolników z opłat za korzystanie z wody w związku z planowaną reorganizacją gospodarki wodnej w Polsce;
 • możliwości oznakowania i promocji rodzinnych produktów rolnych;
 • wprowadzenia minimalnych cen opłacalnych;
 • nieratyfikowania umowy CEFTA.

Obszary wiejskie stanowią znaczną część Powiatu Biłgorajskiego, a rolnictwo to silna gałąź naszej gospodarki i jedna z naszych specjalizacji.  Dlatego nie możemy obojętnie przyglądać się problemom, z którymi obecnie borykają się rolnicy, dlatego proponujemy:

 • umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych przetworzonych i nieprzetworzonych;
 • zmniejszenie biurokracji dla rolników;
 • usprawnienie przepływu informacji w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Adresaci:

 1. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Pan Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Posłowie na Sejm RP.
 4. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.