...

Starosta biłgorajski wyróżniony podczas Konferencja „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 17 listopada, 2022

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski otworzył konferencję pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. To już piąta edycja wydarzenia poświęconego stosowaniu klauzul społecznych. Podczas spotkania wręczono nagrody liderom ekonomii społecznej. W gronie laureatów znalazł się starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

ekonomia spoleczna
Forum zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) ma podkreślić dobre praktyki wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej do rozwoju lokalnego i gospodarczego regionu. Podczas debaty zaprezentowano trafne rozwiązania, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Zorganizowana konferencja to również szansa na promowanie postaw zgodnych z ideą odpowiedzialności społecznej. Prelekcyjna część dotyczyła współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz skutecznego stosowania klauzul i aspektów społecznych przez JST.

-W województwie lubelskim mamy dużą liczbę osób długotrwale korzystających z systemu pomocy społecznej. Ekonomia społeczna to nowa nadzieja na polepszenie bytu ludzi, dla których rynek pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne jest dodatkowym wyzwaniem. Szczególne znaczenie nabiera promowanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Dziękuję, że jesteście elitą w naszym województwie – mówił wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

ekonomia spoleczna
-Traktuje to wyróżnienie jako ukoronowane pewnego etapu pracy Zarządu, Rady Powiatu i pracowników starostwa oraz jednostek podległych. Znając wagę stosowania odpowiednich klauzul i aspektów społecznych, sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej się rozwijała
– podkreśla starosta Andrzej Szarlip.

Na konferencji w Lublinie, starostę reprezentował Łukasz Pracoń kierownik Biura Organizacji i Administracji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. On także – w imieniu starosty – odebrał pamiątkowy dyplom. Laureatów wyłoniono w 4 kategoriach konkursowych. Starosta został wyróżniony w kategorii samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Do konkursu można było zgłaszać gminy, powiaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych i media, które wspierają rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego. Rekomendacje mogły składać wszystkie podmioty ekonomii społecznej, tj. centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) czy spółdzielnie socjalne.

ekonomia spoleczna dyplom

W kategorii samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim wyróżniono Urząd Miejski w Józefowie.