...

Starosta Biłgorajski zaprasza na szkolenie

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 25 listopada, 2019

Artur Gluziński strona

Program:

1.Omówienie elementów druku oferty –
•Jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
•zasady konstrukcji budżetu zadania,

2.Umowa realizacji zadania publicznego:
•zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
•przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,                        
•prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
•rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
•procedura zwrotu dotacji,
•inne wymogi wprowadzone przez umowę,
•załączniki do umowy.

3.Sprawozdanie z realizacji zadania:
•Elementy sprawozdania,
•Sprawozdanie częściowe i końcowe,
•Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
•Rozliczenie rezultatów
•Złączniki do sprawozdania,

4.Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.