...

Starosta otworzył tegoroczną kwalifikację wojskową

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 7 lipca, 2023

Dziś, 22 maja 2023 roku, w powiecie biłgorajskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do 27 czerwca i przejdzie przez nią ponad 700 osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Uroczyście kwalifikację wojskową otworzył dziś starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. – Bardzo się cieszę, że obok rocznika, który ma obowiązek stawić się na kwalifikację wojskową, są także ochotnicy i kobiety. Dziś przyszło nam wszystkim żyć w trudnych czasach, czasach w których silna armia, przeszkoleni obywatele i jedność są najlepszą bronią zapewniającą bezpieczeństwo – mówił starosta.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są:

  1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja w Biłgoraju przeprowadzana jest w budynku przy ul. Włosiankarskiej 5C.