...

Sukces zawodowców z RCEZ

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 17 maja, 2019
sukces zawodow rcezUczniowie RCEZ w Biłgoraju po raz kolejny odnieśli sukces w konkursie sprawdzającym umiejętności zawodowe. 10 uczniów tej szkoły zostało nagrodzonych w etapie regionalnym XIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, który odbył się 10 maja 2019 roku.
Sukces odnieśli: w zawodzie technik mechatronik – Piotr Małyszek (I miejsce), Patryk Obszański (II miejsce), Hubert Mucha (III miejsce); w zawodzie technik elektryk – Marcel Stańko (I miejsce), Kamil Haczykowski (III miejsce); w zawodzie technik ekonomista – Martyna Kryń (II miejsce), w zawodzie technik informatyk – Jarosław Skwarek (II miejsce), Bartłomiej Kozak (III miejsce), w zawodzie technik elektronik – Stanisław Woźnica (wyróżnienie) oraz w zawodzie technik pojazdów samochodowych – Błażej Szymański.

Sukces uczniów jest również osiągnięciem nauczycieli, którzy przygotowywali ich do konkursu – Elżbiety Marczak-Bil (technik ekonomista), Marzeny Jargieło (technik informatyk), Henryka Kasprowicza (technik mechatronik), Artura Kłoska (technik elektronik), Tomasza Dziducha (technik pojazdów samochodowych) i Jana Kondrata (technik elektryk).

Adresatami konkursu byli uczniowie klas III technikum, przygotowujący się do egzaminu z kwalifikacji w danym zawodzie woj. lubelskiego. Główne cele konkursu to: utrwalenie procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach, pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje w zawodach, zaprezentowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie i kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów.

Do konkursu międzyszkolnego łącznie przystąpiło 237 uczniów klas technicznych z 25 szkół województwa lubelskiego. Organizatorem konkursu było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w auli Politechniki Lubelskiej.
Aneta Golba