...

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 20 kwietnia, 2023

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów wniosków o dofinasowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Termin: 21 kwietnia 2023 roku, godz. 11:00

Miejsce: Tomaszów Lubelski (adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, Sala Konferencyjna)

Adresaci szkolenia: potencjalni Beneficjenci programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z terenu Miasta Tomaszów Lubelski i powiatów: tomaszowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego oraz hrubieszowskiego.

11:00 – Otwarcie szkolenia
11:10 – Działania wdrażane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
12:10 – Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
13:10 – Działania wdrażane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
14:10 – Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
15:10 – Zakończenie szkolenia

Załącznik do agendy: Harmonogram ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w najbliższym czasie naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.