...

Szkolenie w OIK-u

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 14 września, 2022

13 września 2022 roku, odbyło się zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej szkolenie, pt. „Komunikacja bez przemocy. Jak mówić, aby zostać zrozumianym? Jak mówić, aby zostać wysłuchanym?”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy z 16 placówek pomocy społecznej z terenu powiatu biłgorajskiego. Uczestnikami spotkania byli pracownicy socjalni, asystenci rodziny, funkcjonariusze policji czy wychowawcy wioski dziecięcej.

Przekazywana wiedza miała być wsparciem dla osób pracujących na bazie sytuacji interwencyjnych oraz kryzysowych, gdzie niejednokrotnie eskalacja konfliktów udaremnia plan pracy.

szkoleo oik
Celem szkolenia było:

– przybliżenie aspektów z zakresu wzmacniania kompetencji miękkich,
– wykorzystanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów w obliczu sporów w środowisku klienta pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie wiedzy dotyczącej metod zarządzania konfliktami oraz skutecznego ich rozwiązywania,
– diagnozy konfliktu i oceny szans oraz drogi do jego rozwiązania,
– zdobycie umiejętność autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów,
– nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach spornych,
– utrwalenie asertywnej komunikacji służącej efektywnemu działaniu w relacjach ze współpracownikami i klientami pomocy społecznej,
– rozwinięcie umiejętności budowania relacji interpersonalnych w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz wykorzystywanie procesu komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych w zespole i w relacji pomagania,
– przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
– edukacja w zakresie kwestii prawnych.

Szkolenie miało charakter zarówno teoretyczny jak i ćwiczeniowy co miało za zadanie utrwalić w teorii powyższe zagadnienia.