...

szlak Dymitra Gorajskiego (rowerowy)

Kategoria: szlak kategoria główna Opublikowano: 7 sierpnia, 2016

Szlak im. Dymitra Gorajskiego (znaki zielone)
Goraj – Zastawie – Tłomska Góra – Hosznia Abramowska – Las Łysiec (pomnik „Zapory”) – Chłopków – Zaburze – Kawęczynek – Lipowiec.
Szlak rowerowy wiedzie przez najwyższe wzgórza Roztocza Gorajskiego i Roztocza Szczebrzeszyńskiego, w tym przez trzy szczyty liczące powyżej 325 m n.p.m.: Sawiną Górę, Tłomską Górę i Łysiec.

Prowadzi m. in. obok Porębskiej Zdebrzy, lasu Łysiec (granica powiatów biłgorajskiego i zamojskiego), przez miejscowości Chłopków i Zaburze, przysiółek Świniarki, las Cetnar, osadę Kawęczynek oraz Ducherową Górę. Na trasie zobaczymy cmentarz z I wojny światowej, Kopiec Zaburski oraz pomniki partyzantów z oddziału Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora na górze Łysiec i w okolicy Świniarek. Jest to także trasa o nadzwyczajnych walorach widokowych. Szlak został wytyczony starymi traktami pamiętającymi czasy panowania rodziny Gorajskich, wywodzącej się od potężnego polskiego magnata Dymitra z Klecia, znanego też pod przydomkiem „z Goraja”. Na niektórych odcinkach szlak prowadzi niemalże bezdrożami pośród roztoczańskich lasów i pól. Szlak jest miejscami bardzo trudny technicznie, wymaga ostrożności i rozwagi na zjazdach oraz sporej kondycji, na niektórych podjazdach. Długość ok. 47 km (w powiecie 22 km).
Atrakcje krajoznawcze i turystyczne: w Goraju kościół z połowy XVIII wieku p. w. św. Bartłomieja a jednocześnie Sanktuarium Maryjne, pomnik z okresu manifestacji narodowowyzwoleńczych z 1861 roku, zabytkowy cmentarz z kamiennymi nagrobkami z XIX wieku. Przy szlaku źródliska rzeki Białej Łady. Na wzniesieniu powyżej Zastawia cmentarz z I wojny światowej. W lesie Łysiec pomnik na miejscu IV Fortu oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Na trasie kilka punktów widokowych. Szlak kończy się w Lipowcu, gdzie znajduje się wiele kwater agroturystycznych. Szlak łączy się na swoim przebiegu z kilkoma innymi szlakami rowerowymi i ścieżkami edukacyjnymi: centralnym szlakiem rowerowym (znaki czerwone), szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy (znaki niebieskie), szlakiem na wzgórze Polak (znaki żółte). Szlak wyposażony w tablice z mapami okolicy i jego przebiegu.