...

szlak Pogranicze regionów – wzgórze Polak (rowerowy) mapa,gps,foto

Kategoria: szlak GPS Opublikowano: 7 sierpnia, 2016

Pogranicze regionów – wzgórze Polak (znaki żółte)
Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopl – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Czarnystok Ruś – Lipowiec – wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – źródełka rzeki Stok – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj. Szlak ma długość około 47 kilometrów (w powiecie 43 km).

{gpxtrackmap}polak.gpx{/gpxtrackmap}

Mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias,2016. Trasa udostępniana na licencji GNU GPL, 2016

Mniej więcej połowa długości nawierzchni dróg tego szlaku prowadzi leśnymi traktami lub miedzami pól roztoczańskich. Na całej długości prowadzi z kilkoma innymi szlakami rowerowymi oraz z jednym pieszym. Autorzy szlaku wyznaczyli i wyznakowali też dwa szlaki wewnętrzne, łącznikowe (znaki zielone), aby uatrakcyjnić i zwiększyć możliwości jego wykorzystania. Niewątpliwą zaletą tego szlaku jest to, że łączy on dwie krainy geograficzne Równinę Biłgorajską i Roztocze, ukazując tym samym bogactwo form roślinnych, glebowych i krajobrazowych biłgorajszczyzny. Celem autorów szlaku było ukazanie bardzo ważnego fragmentu dziejów Ziemi Biłgorajskiej i naszego narodu, jakim było powstanie styczniowe, którego jedna z bitew rozegrała się na granicy dwóch krain geograficznych. Obecnie miejsce to jest jednocześnie granicą południową Roztoczańskiego Parku Narodowego granicą dwóch powiatów: zamojskiego i biłgorajskiego i wspaniałym punktem widokowym na rozległe bory Puszczy Solskiej. W miejscu bitwy na wzgórzu Polak znajdują się dwa pomniki przypominające zwycięską bitwę oddziałów powstańczych Marcina Borelowskiego i Kajetana Cieszkowskiego z regularnymi oddziałami armii carskiej w dniu 3 września 1863 roku.
Atrakcje turystyczne i krajoznawcze: Wędrując szlakiem zobaczymy dwie kopalnie: piasku i wapienia w pobliżu Ignatówki i Żelebska. W Ignatówce w dawnym pałacyku zbudowanym w latach 30-ych XX wieku mieści się obecnie kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Obok kaplicy znajduje się majestatyczna rzeźba Matki Boskiej. Jej autorem jest rzeźbiarz Ryszard Sobaszek mieszkaniec Biłgoraja, który mieszkał w Ignatówce. Jego rzeźbę Chrystusa Frasobliwego otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Zamościu. Ważnym miejscem na trasie są Trzęsiny. Jadąc od Biłgoraja najpierw napotykamy źródlisko rzeki Gorajec, a obok kapliczkę p. w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie w czasie II wojny światowej przechowywali się polscy Żydzi. Wieś powstała przy kamieniołomie, z którego kamień posłużył do budowy Zamościa. W wiosce drewniany kościółek p. w. św. Jana Chrzciciela oraz w dawnej leśniczówce schronisko młodzieżowe im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. We wsi Czarnystok Ruś znajduje się murowana kaplica w miejscu nieistniejącej cerkwi prawosławnej. Na wzgórzu Polak dwa pomniki, w pobliżu których od kilku lat organizowana jest w rocznicę bitwy inscenizacja zmagań powstańczych oddziałów z armią carską. Co roku od 8 lat organizowany jest ogólnopolski rajd w rocznicę bitwy. W Tereszpolu znajduje się kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej, który był pierwotnie cerkwią unicką, później prawosławną. W pobliżu murowana zabytkowa plebania w okresu międzywojennego.

{gallery}turystyka/polak/zdjecia{/gallery}

Fot. L. Grabias, 2016