...

szlak Walk partyzanckich (pieszy) (znaki czarne)

Kategoria: szlak kategoria główna Opublikowano: 7 sierpnia, 2016

Szlak walk partyzanckich (znaki czarne)
Bidaczów Stary – Budziarze – Majdan Stary – Stary Lipowiec – Aleksandrów – Margole – Okno – Górecko Kościelne – Sigła – Kozaki Osuchowskie – Osuchy – Fyszarka – Borowe Młyny – rezerwat Nad Tanwią (Rebizanty).

Szlak walk partyzanckich o kolorze czarnym jest kontynuacją szlaku walk partyzanckich o kolorze czerwonym i rozpoczyna się w tym samym miejscu, co kończy się szlak czerwony ostatni w miejscowości Stary Bidaczów, będącej kiedyś prężnie działającym ośrodkiem garncarskim w dobrach ordynackiego klucza solskiego Zamoyskich. Szlak czarny wiedzie przede wszystkim leśnymi piaszczystymi drogami, bądź dłuższymi odcinkami asfaltu między większymi wsiami. W pierwszej części szlaku podążamy śladem, krótkiej kampanii z okresu Powstania Styczniowego prowadzonej przez oddział Leona Czechowskiego docierając, aż do Tanwi w okolicy miejscowości Wólka Biska. Podążając dalej wkraczamy na tereny operowania partyzantów z okresu II wojny światowej -jednostek AK – BCH –AL oraz oddziałów partyzantki radzieckiej. Głównymi walorami przyrodniczymi szlaku jest możliwość obserwowania typowo puszczańskiej flory z monokulturą sosny oraz roślinności bagiennej i torfowiskowej.
Po minięciu od północy Wólki Biskiej szlak prowadzi leśnymi i polnymi drogami przez położone nad malowniczo meandrującą Tanwią miejscowości Budziarze i Zanie. Kolejne wioski mijane na szlaku to Stary Majdan Nowy Majdan, Stary Lipowiec i Aleksandrów. Po przecięciu tej miejscowości o typowej zabudowie ulicowej szlak zmierza do leśnej osady Margole gdzie odbija na wschód i podąża krawędzią lasu wzdłuż pól Aleksandrowa. Następnie trasa zmienia kierunek na północny aby wejść zupełnie w mateczniki Puszczy Solskiej. Tam mijamy miejsca stacjonowania i walk wielu oddziałów partyzanckich AK-BCh-AL, które walczyły tu latem 1944 r. podczas wielkiej niemieckiej operacji przeciw partyzanckiej Sturmwind II. Po kilku kilometrach drogi przez puszczańskie ostępy, którą prowadzi nas czarny szlak docieramy do pięknie położonej i bogatej w atrakcje turystyczne, przyrodnicze i historyczne śródleśnej wsi Górecko Kościelne.
Miejsce to jest także ważnym węzłem szlaków turystycznych przecinających Roztocze i Puszcze Solską, w którym łączy się aż, pięć z nich. Za Góreckiem Kościelnym szlak prowadzi wzdłuż rzeki Szum, mija zbiornik retencyjny i dociera do miejsca Sigła, w którym znajduje się cmentarz wojskowy pochowanych tu pierwotnie żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. Po wojnie pochowano tu również ekshumowanych członków AL., którzy próbowali przebić się przez pierścień niemieckiej obławy. Dalej kierujemy się na południe mijając stawy rybne pod Aleksandrowem, przechodzimy prze mała wioskę na skraju lasu o nazwie Kozaki (do 2011 r. wieś nosiła nazwę Kozaki Osuchowskie). W miejscowości tej znajduje się siedziba rodzinnej firmy ”Pszczelarz Kozacki”, która jest wiodącym producentem miodu w Polsce. Następnie szlak wiedzie nas do Osuch. W miejscowości tej znajduje się największy w Europie cmentarz partyzancki. Na jego terenie spoczywają partyzanci ze zgrupowania AK-BCH dowodzonego przez mjr Edwarda Markiewicza którzy polegli w trakcie przebijania się przez pierścień okrążenia podczas niemieckiej operacji antypartyzanckiej Sturmwind II w czerwcu 1944 r. Za cmentarzem szlak skręca w lewo i prowadzi wspólnie ze szlakiem pieszym Ziemi Józefowskiej (o kolorze zielonym) wzdłuż meandrującej rzeki Sopot. Droga ta była świadkiem najbardziej krwawych walk podczas próby przebicia się przez pierścień obławy. Po przejściu przez most na Sopocie w miejscu zwanym Fryszarką zmierzamy w stronę Borowych Młynów gdzie szlak łączy nas znowu z Tanwią, a historia z walkami okresu Powstania Styczniowego. Tym razem walczył tu zwycięsko oddział partyzancki pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela”.