...

szlak Zaborszczyzny (rowerowy)

Kategoria: szlak kategoria główna Opublikowano: 7 sierpnia, 2016

Zaborszczyzny (znaki czerwone)
Księżpol – Zanie – Żary – Wólka Biska – Gózd Lipiński – Jedlinki – Biszcza – Bukowina – Wólka Kulońska – Potok Górny – Lipiny Górne – Borowina – Lipiny Dolne – Jasiennik Stary – Krzeszów Górny – Podolszyna Plebańska – Krzeszów biegnie po asfaltowych drogach Płaskowyżu Tarnogrodzkiego z Księżpola nad Tanwią do Krzeszowa nad Sanem, łącząc tym samym dwa województwa: lubelskie i podkarpackie. Jego długość to około 53 km (w powiecie biłgorajskim 46 km). Łączy się ze szlakiem Biłgoraj – Tarnogród w Wólce Biskiej.

Atrakcje krajoznawcze i turystyczne na trasie szlaku:
W Księżpolu kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w latach 1856-1858 z fundacji Konstantego Zamoyskiego. 14 IX 1858 r., konsekrowany przez bp. Jana Teraszkiewicza. W r. 1875 zamieniony na cerkiew prawosławną, w r. 1917 oddany katolikom. W Wólce Biskiej jest Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Tanwią”. Niedaleko od szlaku zalew na Łazobnej w Biszczy. Malownicze meandry rzeki Tanew. Współczesny kościół w Goździe Lipińskim p. w. św. Michała Archanioła. Pomnik Józefa Piłsudskiego w Biszczy. Kościół w Biszczy p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,to dostosowana do potrzeb obrządku łacińskiego świątynia wybudowana przez rząd carski w 1912 r. jako cerkiew prawosławna. Muzeum militariów Antoniego Kurowskiego, dowódcy plutonu kawalerzystów im. 3 Pułku Ułanów Śląskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Biszczy. Przydrożne kapliczki z XIX i XX w. W Potoku Górnym barokowy kościół p. w. św. Jana Chrzciciela, murowany w latach 1743-54 z fundacji ówczesnego proboszcza ks. Grzegorza Jastrzębskiego, Teresy Zamoyskiej i rodziny Grabińskich. 19. 12. 1943 roku ukraiński oddział Włodzimierza Darmochwała zamordował 19 mieszkańców Potoka, w tym księdza Błażeja Nowosad – kandydata na ołtarze. Drewniany kościół w Lipinach Górnych, wybudowany w 1869 r. jako cerkiew unicka. W Krzeszowie barokowy kościół parafialny p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiony w 1727 r. Jeden z największych zachowanych cmentarzy żydowskich w dolinie Sanu, stok narciarski.