...

To jedno z pięciu takich miejsc w Polsce. W Biłgoraju otwarto Centrum Specjalistycznego SOS

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 21 listopada, 2023

21 listopada 2023 roku, w obiektach Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju nastąpiło otwarcie Centrum Specjalistycznego SOS. Dzięki działalności placówki, podopieczni Stowarzyszenia oraz dzieci wychowujące się w okolicznej pieczy zastępczej będą miały szybki i bezpośredni dostęp do diagnostyki oraz terapii wielu zaburzeń.

W uroczystym otwarciu Centrum i rozmowach nad jego funkcjonowaniem uczestniczył starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, Emilia Okoń.

  • Jednym z naszych celów działania jest pomoc osobom potrzebującym oraz przygotowywanie i finansowanie konkretnego wsparcia. W orbicie naszej działalności, szczególne miejsce zajmują dzieci i młodzież. Stąd powiat biłgorajski zleca Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego. Na realizację tego zadania w 2023 roku przeznaczona została zgodnie z umową kwota 4,3 mln zł – wyjaśnia starosta Szarlip.

Jak dodaje starosta, w związku z powstaniem w ramach Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj Centrum Specjalistycznego SOS, samorząd powiatowy zabezpieczył na 2024 rok kwotę 30 tys. zł w celu podjęcia współpracy i umożliwienia korzystania z usług Centrum rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu biłgorajskiego.

Dzięki podjętej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce inicjatywie i dzięki wsparciu sponsorów, powstałe w Biłgoraju Centrum Specjalistycznego SOS to przestrzeń, która służy lokalnej społeczności przez wiele lat. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji pomoc specjalistów oraz wachlarz technik terapeutycznych. Z Centrum korzystać będą zarówno dzieci z Polski, jak i te dzieci, które zostały do Polski ewakuowane z placówek opiekuńczych na ogarniętej wojną Ukrainie.