...

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 12 sierpnia, 2021

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Biłgoraj do granicy Województwa Lubelskiego. Jest to najdłuższa w Polsce droga wojewódzka (liczy 225 km), biegnąca z Lublina do Grabownicy Starzeńskiej m. in. przez Biłgoraj. Jest to również jeden z dłuższych szlaków drogowych łączących województwa podkarpackie i Lubelskie. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm UNIBEP z Bielska Podlaskiego oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od miast Biłgoraj i Tarnogród nastąpiło 9 stycznia 2021 roku, a ich zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

dw835 1

Zakres prac przewidzianych do wykonania podczas przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 obejmuje m. in. rozbiórkę istniejącej jezdni i jej poszerzenie, wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji jezdni, umocnienie poboczy, przebudowę lub budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, rozbiórkę istniejących oraz budowę trzech nowych mostów na rzekach Złota Nitka i Luchówka, przebudowę istniejącego mostu na rzece Tanew, budowę w obrębie pasa drogowego dodatkowych jezdni obsługujących ruch z terenów przyległych zapewniających dojazd do nieruchomości położonych przy drodze wojewódzkiej, budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz dojść do (również przebudowanych) zatok autobusowych, budowę oświetlenia drogowego oraz zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie zaawansowanie prac sięga około 33%. Na ten wskaźnik znaczący wpływ mają warunki pogodowe, które nie rozpieszczają pracowników na budowie tej drogi. Niestety w ostatnim czasie na Roztoczu często występują obfite opady deszczu i burze wraz z silnym wręcz porywistym wiatrem. Takie warunki atmosferyczne często doprowadzają do zalewania oraz niszczą plac budowy.

dw835 3

Roboty drogowe trwają na 18 odcinkach gdzie prowadzone są prace konstrukcyjne w postaci rozbiórek starych odcinków nawierzchni, budowy nasypów, układania warstw bitumicznych. Równolegle w ciągach pieszych i na drogach serwisowych trwają roboty rozbiórkowe – chodników, przepustów, ogrodzeń, wykonywana jest także warstwa konstrukcyjna pod chodnik. Trwają także zaawansowane prace przy budowie 4 obiektów mostowych – w Księżpolu, Płusach i Łuchowie. Prowadzone są także zaawansowane prace w zakresie branży teletechnicznej, gazowej, elektroenergetycznej oraz sanitarnej. W związku z przebudową na wszystkich remontowanych odcinkach wprowadzony jest ruch wahadłowy. Najkrótsze z tych odcinków występują w Korczowie, gdzie przebudowywany jest przepust. Najdłuższe odcinki ruchu wahadłowego liczą około 800 metrów i występują w miejscowości Markowicze oraz w miejscowości Płusy. W powiecie biłgorajskim ruch wahadłowy wprowadzony jest również w miejscowościach Korczów (dwa odcinki o łącznej długości 1400 m), Majdan Nowy (jeden odcinek o długości 277 m), Księżpol (dwa odcinki o łącznej długości 1400 m), Płusy (3 odcinki o łącznej długości 2200 m), Tarnogród (3 odcinki o łącznej długości około 870 m), Luchów (dwa odcinki o łącznej długości 700 m) i Majdan Sieniawski (dwa odcinki o łącznej długości 1200m). Łączna długość odcinków o ruchu wahadłowym to 8 874 m.

W związku z utrudnionym ruchem na tych odcinkach, prosimy wszystkich kierowców, którzy wybierają zazwyczaj drogę wojewódzką Nr 835 od Biłgoraja i Tarnogrodu do granicy Województwa Lubelskiego o wcześniejsze przestudiowanie mapy czy nawigacji i wybranie alternatywnej trasy. Prosimy także wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Przypominamy także, że obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w okolicach pracujących maszyn wszystkich postronnych osób.

dw835 10

O przebudowie tej drogi wypowiedział się Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa: -Cieszę się, że doszło do realizacji tej inwestycji. Dzięki gruntownej przebudowie tego 25. kilometrowego odcinka DW 835, trasa na Roztocze czy na Podkarpacie będzie bezpieczna i wygodna. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak duży panuje tu ruch, szczególnie samochodów ciężarowych. Dlatego wzmocnienie, poszerzenie i rozbudowa całej infrastruktury drogowej są tak ważne. Wierzę, że gdy ta inwestycja zostanie zakończona, rozwój społeczno-gospodarczy tych terenów znacząco przyspieszy.

Głos w tej sprawie zabrał również Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski: -Zwiększenie dostępności komunikacyjnej w województwie lubelskim to jeden z priorytetów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Jako Zarząd Województwa Lubelskiego wspieramy wszystkie te działania, dzięki którym podróżowanie drogami w regonie jest bezpieczne i komfortowe. Jedną z takich realizacji jest budowa drogi nr 835 od Biłgoraja do granic województwa lubelskiego i podkarpackiego. Już w przyszłym roku, kierowcy będą mogli dotrzeć np. na Roztocze czy na Podkarpacie jadąc po szerokiej dobrze oświetlonej drodze, która będzie dostosowana także dla rowerzystów i pieszych.

/ES/