...

Uczennica ZSZiO w etapie centralnym XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 17 maja, 2021

W dniu 23 kwietnia 2021 roku w Lublinie na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego  odbyły się eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zmagania konkursowe odbywały się w 4 blokach tematycznych. Olimpiada składała się z dwóch części: teoretycznej, w której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 60 pytań oraz części praktycznej, gdzie uczestnicy musieli rozwiązać 3 zadania praktyczne. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju reprezentowały uczennice Mirela Dziduch i Weronika Osuch z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – w bloku tematycznym gastronomia.

Trzecie miejsce w swojej kategorii zajęła Mirela Dziduch, uzyskując tym samym prawo reprezentowania okręgu lubelskiego podczas eliminacji centralnych Olimpiady, które odbędą się w 28 – 29 maja w Bydgoszczy. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie  uczennic były Anna Brodaczewska i Iwona Szeptuch.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021 jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Laureaci Olimpiady zwalniani są z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z części teoretycznej, otrzymują indeksy  na uczelnie wyższe, stypendia oraz cenne nagrody rzeczowe.