...

Ważny wybór szkoły

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 11 marca, 2016

ksiazki2Wiosna się zbliża, a więc coraz bliżej też do ostatecznego wyboru kierunku dalszego nauczania przez uczniów 3 klas gimnazjów. Przedstawiamy skrótowy zestaw oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Biłgorajskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju rekrutuje do gimnazjum oraz do liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach: (matematyka – fizyka – uzupełniający grafika komputerowa lub rysunek techniczny); (matematyka – fizyka – informatyka lub język angielski); (matematyka – geografia – język angielski); (język polski – historia – język angielski); (język polski – historia – wiedza o społeczeństwie); (biologia – chemia – język angielski); (biologia – chemia – matematyka).

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju rekrutuje do następujących klas technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik kelner, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy; zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: kucharz, ślusarz, wielozawodowa (kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, inne zgodnie z umowami z pracodawcami); liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; szkoły policealnej (forma zaoczna) o kierunku technik administracji; oraz na kursy kwalifikacyjne: sporządzanie potraw i napojów; wykonywanie usług krawieckich; projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju rekrutuje do liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach: (język polski – język angielski – historia); (geografia – matematyka – język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski z grupą sportową); (biologia – chemia – język angielski); (matematyka – fizyka – informatyka). Do technikum rekrutacja na:   technika budownictwa oraz technika urządzeń sanitarnych. zasadnicza szkoła zawodowa rekrutuje w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, murarz-tynkarz. Szkoła rekrutować będzie również do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych (forma zaoczna ) o kierunku technik drogownictwa oraz na kurs kwalifikacyjny: organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju będzie rekrutować do technikum w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk. Szkoła rekrutuje również do liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz na kursy kwalifikacyjne dla absolwentów ZSZ: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; Dla pozostałych chętnych (absolwentów liceów ogólnokształcących, gimnazjów, 8-letnich szkół podstawowych) kursy: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami; diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; wykonywanie instalacji urządzeń elektrycznych; prowadzenie sprzedaży.

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju planuje rekrutację do: szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły przysposabiającej do pracy.

Ponadto w ciągu całego roku przyjmowane są dzieci do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego. Zajęcia rewalidacyjne są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim.

Podkreśleniem zaznaczono nowe rozszerzenia, kierunki kształcenia i zawody planowane do uruchomienia w szkołach od 1 września 2016r.

Opr. Jan Koman