...

Wdrożenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 23 czerwca, 2022

WAŻNA INFORMACJA !!!!

Informuję, iż dnia 16 czerwca 2022 roku wdrożono na terenie Powiatu Biłgorajskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. W ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wykonano:

 1. Modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, w wyniku której adaptowano do sieci 107 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej oraz 10 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wielofunkcyjnej, założono 398 nowych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej – na terenie całego Powiatu Biłgorajskiego z wyłączeniem jednostek ewidencyjnych 060205_4 Frampol Miasto, 060205_5 Frampol, 060214_2 Turobin, 060206_2 Goraj;
 2. Utworzenie osnowy szczegółowej dwufunkcyjnej na terenie jednostki ewidencyjnej 060206_2 Goraj i 060214_2 Turobin, składającej się ze 115 nowych punktów;
 3. Utworzenie modelu wysokościowego na terenie całego powiatu wysokościowego;
 4. Przeliczenie rzędnych obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 – na poszczególnych jednostkach ewidencyjnych;
 5. Przeliczenie wysokości osnów szczegółowych i osnów pomiarowych.

—————————————————————————————————————–

Informuję, iż w odniesieniu do baz GESUT i BDOT500 jednostek ewidencyjnych:

 • Biszcza (gesut i bdot500)do czasu utworzenia baz obiektowych (przewiduje się utworzenie do końca września 2022r.);
 • Tarnogród Miasto (gesut i bdot500) – do czasu utworzenia baz obiektowych (przewiduje się utworzenie do końca grudnia 2023r.);
 • Tarnogród Gmina (gesut i bdot500) – do czasu utworzenia baz obiektowych (przewiduje się utworzenie do końca grudnia 2023r.);
 • Biłgoraj Gmina

 

– wyniki wykonywanych pomiarów w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych należy przekazywać w dotychczasowym układzie wysokościowym tj. PL-KRON86-NH – wobec czego nie jest koniecznym pobieranie ponownie plików do modyfikacji. Na tych jednostkach do czasu ich przetworzenia będzie obowiązywać w dalszym ciągu układ wysokościowy PL-KRON86-NH.

Dla jednostek ewidencyjnych:

 • Biłgoraj Gmina (gesut i bdot500) na obrębach ewidencyjnych po modernizacji tj.:
 1. Korczów,
 2. Edwardów,
 3. Gromada,
 4. Hedwiżyn,
 5. Majdan Gromadzki,
 6. Teodorówka,
 7. Wola,
 8. Dereźnia Majdańska,
 9. Wolaniny Ratwica,
 • Turobin (gesut i bdot500);
 • Frampol Gmina (gesut i bdot500);
 • Frampol Miasto (gesut i bdot500);
 • Potok Górny (gesut i bdot500);
 • Księżpol (gesut i bdot500);
 • Obsza (gesut i bdot500);
 • Łukowa (gesut i bdot500);
 • Goraj Miasto (gesut i bdot500);
 • Goraj Gmina (gesut i bdot500);
 • Józefów Miasto (gesut i bdot500);
 • Józefów Gmina (gesut i bdot500);
 • Aleksandrów (gesut i bdot500);
 • Tereszpol (gesut i bdot500);

– obowiązuje wyłącznie nowy układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

 

BARDZO WAŻNE!

 • Biłgoraj Miasto

Na jednostce ewidencyjnej Miasto Biłgoraj, baza GESUT została przeliczona do nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, jednakże baza BDOT500 jest obecnie przetwarzana i w wyniku tych prac nastąpi również jej przeliczenie do nowego układu (przewiduje się zakończenie prac
we wrześniu 2022 roku).

Wobec powyższego wyniki prac należy przekazywać w układzie nowym PL-EVRF2007-NH (zarówno obiekty bazy danych GESUT jak i elementy należące do zakresu informacyjnego bazy BDOT500).

W okresie przejściowym (do czasu przetworzenia bazy BDOT500) wysokości w bazie BDOT500 będą wykazywane przez Starostę w dotychczasowym układzie – PL-KRON86-NH, natomiast w bazie GESUT – w nowym układzie PL-EVRF2007-NH.

Powyższą informacje należy mieć na uwadze, gdyż pobierając dane z ośrodka dostaną Państwo każdorazowo obiekty BDOT500 w układzie PL-KRON86-NH, oraz obiekty GESUT w układzie PL-EVRF2007-NH – natomiast prace muszą być oddawane wyłącznie w nowym układzie wysokościowym. Jest to tylko zabieg przejściowy zastosowany w celu uniknięcia znacznych rozbieżności, gdyż jedna baza jest już w układzie Amsterdam, a druga obecnie jest przetwarzana do tego układu.

—————————————————————————————————————–

W ramach zgłoszeń istnieje możliwość ponownego otrzymania nowych plików GML – w tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z obsługą zgłoszeń.

W przypadku gdy dokonano już pomiaru, należy uwzględnić poprawkę dh i jej wartość dodać do wysokości w układzie Kronsztad’t 86, aby uzyskać wysokość w układzie EVRF2007.

Poprawki dH ustalone na podstawie utworzonego modelu wysokości:

L.p.

Jednostka Ewidencyjna

Różnica wysokości [m]

1.

gm. Aleksandrów

0.1616

2.

gm. Biłgoraj Miasto

0.1631

3.

gm. Biłgoraj

0.1625

4.

m. Frampol

0.1604

5.

gm. Frampol

0.1604

6.

gm. Goraj

0.1597

7.

m. Goraj

0.1597

8.

m. Józefów

0.1617

9.

gm. Józefów

0.1617

10.

gm. Księżpol

0.1630

11.

gm. Łukowa

0.1607

12.

gm. Obsza

0.1600

13.

gm. Potok Górny

-0.0400

(różnica pomiędzy danymi z dotychczasowych baz a PL-EVRF2007-NH)

Rzeczywista różnica pomiędzy PL-KRON86-NH a PL-EVRF2007-NH wynosi 0.1626.

14.

gm. Tereszpol

0.1619

15.

gm. Turobin

0.1618