...

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk z wizytą w powiecie biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 24 maja, 2021

Z poseł Beatą Strzałką, starostą biłgorajskim Andrzejem Szarlipem oraz przedstawicielami samorządów gmin Frampol, Goraj i Turobin spotkał się dziś wicewojewoda lubelski, Robert Gmitruczuk. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z inwestycjami drogowymi. –Wizyta wicewojewody podzielona była na kilka części, jednak jej głównym tematem były kwestie związane z infrastrukturą drogową. Wspólnie z panią poseł, samorządowcami i panią Marią Góralską dyrektorem ZDP w Biłgoraju pokazaliśmy wicewojewodzie te inwestycje drogowe, które realizowane były przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych– wyjaśnia starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip.

wizyta wicewojewody 8

Wicewojewoda odwiedził więc remontowane odcinki dróg Teodorówka – Trzęsiny, Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz Wola Kątecka – Czarnystok. Łącznie do końca roku wyremontowanych ma zostać ponad w tym rejonie 13 km dróg., a wartość inwestycji to 4,8 mln zł, a dofinansowanie z FDS to niespełna 2,9 mln zł. Inwestycja na odcinkach dróg Gródki – Zaporze – Czernięcin, Gilów – Teodorówka i Frampol – Latyczyn jest już zrealizowana. Łącznie przebudowano i zmodernizowano ponad 18 km dróg, za około 6,7 mln zł, przy czym blisko 4 mln zł to wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Także w tym roku ma się skończyć inwestycja na odcinkach dróg Zagroble – Czernięcin i Gródki – Zaporze – Czernięcin. Inwestycja obejmuje ponad 10 km dróg. Łącznie zadanie ma kosztować 4,3 mln zł, a wartość wsparcia z FDS to ponad 3 mln zł.

wizyta wicewojewody 16

-Głównym celem przedsięwzięć jest poprawa bezpieczeństwa, podniesienie warunków podróżowani oraz podniesienie rozwoju gospodarczego Północnej części naszego powiatu. Przebudowa tych dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych w poszczególnych gminach i będzie impulsem do rozwoju turystyki – podkreśla Andrzej Szarlip.

-Jechało się znakomicie, bardzo duża część dróg na terenie powiatu biłgorajskiego uzyskuje nowy blask. Dotyczy to dróg powiatowych i gminnych. Te drogi, które pokazał mi pan starosta naprawdę robią wrażenie. To wszystko dzięki współpracy samorządu z administracją rządową. Te działania służą społeczności lokalnej, która tutaj żyje i gospodaruje ale także tym, którzy korzystają z uroków przepięknej Ziemi Biłgorajskiej – podkreśla wicewojewoda Robert Gmintruczuk.

wizyta wicewojewody 31

-Jak wyliczyłem po rozmowach ze starostą i panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju, w ostatnich 3 latach zostało wykonanych na terenie powiatu – samych dróg powiatowych – prawie 100 km. Doliczając drogi, które buduje samorząd gminny czy wojewódzki to są to kolejne setki kilometrów. Nie będę zaprzeczał, że moja wizyta ma także charakter „gospodarczy”. Patrzymy, sprawdzamy jak te środki na drogi są wykorzystywane, jak idą te inwestycje, co się zmienia. My jesteśmy od tego by przekazywać środki, tam gdzie są potrzebne i patrzeć jak są wydatkowa. Powiat biłgorajski się sprawdza, a to pociąga za sobą progres i rozwój – dodał wicewojewoda.

Spotkanie było także okazją do tego by porozmawiać o kolejnych potrzebach i planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli także radny rady Powiatu Marcin Kulig, burmistrzowie Frampola i Goraja oraz radni z Rady Gminy Turobina.